IN BEWEGING

Online alumni magazine december 2021
Online alumni magazine december 2021

IN BEWEGING

Studentenaantallen niet meer te hanteren

Het aantal studenten bij zowel de bacheloropleidingen als de masteropleidingen van de UvA is dit studiejaar opnieuw toegenomen. Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur: ’Aan de UvA zien we nu al jaren achter elkaar een zeer sterke groei van het aantal studenten, vooral van internationale studenten. We hebben aan de UvA kwalitatief goed onderwijs, een Nederlands en Engelstalig onderwijsaanbod, een relatief laag collegegeldtarief voor studenten uit de EU, en de stad Amsterdam is een magneet voor velen. Dat zo veel studenten voor onze universiteit kiezen is een groot compliment, maar het tempo waarin de studentenaantallen aan de UvA, en ook aan de andere Nederlandse universiteiten, toenemen, is niet meer te hanteren.’ Ten Dam noemt de ruimteproblemen op de campussen en het enorme kamertekort onder studenten, maar vooral ook de werkdruk voor medewerkers, die onaanvaardbaar hoog is geworden. ‘Wij kunnen en willen niet meer groeien. Er moeten nu eindelijk instrumenten komen om de instroom te kunnen sturen én structurele investeringen in het hoger onderwijs.’ Het totale aantal studenten aan de UvA nam dit studiejaar met 6 procent toe, van 39.051 naar 41.206. De instroom bij de bachelors was 8 procent hoger dan vorig jaar; bij de masters was dat 2 procent.

Nieuw Gezondheidscentrum Roeterseiland

Het Gezondheidscentrum Roeterseiland van de UvA is woensdag 1 september officieel geopend. Het centrum is uniek in zijn soort in Nederland. Niet alleen kunnen studenten en UvA-medewerkers er terecht bij de studentenartsen van de UvA, maar ook bij tandartspraktijk Studentist, psychologenpraktijk Mentaal Beter, diëtistenpraktijk Samen Sterk en de fysiotherapeuten van het Universitair Sportcentrum. Daarnaast is de Psypoli, een behandelcentrum van de programmagroep Klinische psychologie van de UvA, gevestigd in het Gezondheidscentrum. Het Gezondheidscentrum is een dependance van Huisartsenpraktijk UvA, sinds 1981 gevestigd aan de Oude Turfmarkt. Het is het geesteskind van huisarts Peter Vonk, directeur van Bureau Studentenartsen, en al meer dan 35 jaar aan de praktijk verbonden.

Eerste universitaire masteropleiding voor leraar basisonderwijs

Vier universiteiten, waaronder de UvA, gaan vanaf het studiejaar 2022-2023 een masteropleiding tot leraar basisonderwijs aanbieden. Een dergelijke opleiding bestaat nog niet in Nederland. De Educatieve Masters Primair Onderwijs (EMPO’s) van de UvA, VU, UL en EUR hebben een voorlopige positieve beoordeling van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie gekregen. Het lerarentekort in het basisonderwijs is groot en blijft de komende jaren verder oplopen. Met de nieuwe lerarenopleidingen draagt de UvA bij aan het terugdringen van het lerarentekort. Daarnaast is er in het basisonderwijs behoefte aan universitair opgeleide leraren.

Uitbreiding studentenwoningen in Metropoolpoolregio Amsterdam

Het aantal studentenwoningen in de Metropoolregio Amsterdam wordt de komende jaren fors uitgebreid in Almere. Daar komt een nieuwe studentencampus met betaalbare huisvesting. Dit is hard nodig, want het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen groeit de laatste jaren snel. In Almere komen straks in ieder geval 375 nieuwe woningen beschikbaar voor (internationale) studenten van de UvA en 125 voor de VU.

UvA springt naar 55ste plaats in QS World University Rankings

De UvA staat dit jaar op plaats 55 van de QS World University Rankings en is daarmee de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit op deze ranglijst. De UvA stijgt zes plaatsen ten opzichte van vorig jaar; toen stond de UvA 61ste. In totaal bekeek QS 1.673 instellingen en rangschikte er 1.300. De UvA behoort tot de 5 procent van hoogst beoordeelde instellingen. De ranking van QS wordt opgesteld aan de hand van zes indicatoren. De UvA scoort vooral goed op citaties en academische reputatie.

Evaluatie cyberaanval

In februari werden de UvA en HvA getroffen door een ernstige cyberaanval. De instellingen slaagden erin de aanval af te slaan en konden op 10 maart het sein ‘brand meester’ geven. Uit een evaluatie van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) blijkt dat de crisisorganisatie goed gefunctioneerd heeft. Betrokken medewerkers bleken deskundig, mensen uit verschillende disciplines werkten goed samen en er was onderling vertrouwen tussen functionarissen op sleutelposities. De interne samenwerking was effectief, integraal en flexibel. De impact kon tot een minimum worden beperkt. Het COT beveelt aan om te blijven investeren in digitale veiligheid en weerbaarheid.

Bouwtransport voor nieuwe UB over water

In de laatste bouwfase van de nieuwe Universiteitsbibliotheek in het Universiteitskwartier zal vrijwel al het bouwmateriaal, tot het eind van het project in 2023, worden aangevoerd over water. Aan de Grimburgwal is een opslagpunt gemaakt voor het laden en lossen van een platform dat tussen de Neptunushaven en de Grimburgwal op groene stroom vaart. Voor het overbruggen van de ongeveer honderd meter lange afstand van de Grimburgwal tot de nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein wordt gebruikgemaakt van elektrische karretjes om de materialen op de plaats van bestemming te krijgen.

UvA op plaats 65 in Times Higher Education Rankings

De UvA is één plaats gestegen ten opzichte van vorig jaar in de Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021-2022 en bezet nu wereldwijd de 65ste plaats. Hiermee is de UvA de op een na hoogste genoteerde Nederlandse universiteit in de ranglijst, na Wageningen University & Research, die de 53ste plaats bezet. Zoals ieder jaar zijn de Nederlandse universiteiten sterk vertegenwoordigd in de top-100 van de THE World University Rankings: in totaal hebben zeven Nederlandse universiteiten een plek in de top-100. De top-3 van de wereld bestaat respectievelijk uit de University of Oxford, California Institute of Technology en Harvard University. THE baseert de ranglijst op in totaal dertien prestatiegraadmeters, in vijf categorieën. De UvA scoort relatief het sterkst in de categorie onderzoek.

NWO-steun voor meerjarenprogramma betrouwbare AI

Een consortium onder leiding van de UvA, dat zich gaat richten op de ontwikkeling van betrouwbare AI-systemen, heeft 25 miljoen euro aan financiële steun gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Kunstmatige intelligentie heeft de potentie om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor veel van de meest hardnekkige maatschappelijke problemen, en daarmee grote kansen te creëren voor Nederland. Maar om ervoor te zorgen dat AI-technologie op grote schaal wordt toegepast en ten goede komt aan de gehele samenleving, is het essentieel dat de systemen die we ontwikkelen betrouwbaar zijn. Het langetermijnprogramma ROBUST is opgezet om deze uitdaging aan te gaan.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp