in memoriam

Online alumni magazine december 2021
Online alumni magazine december 2021

In memoriam

 Laurens Kruijt

10 maart 1956 – 30 juli 2021

tekst | ben haveman
beeld | Privéarchief Pelagia de Wild

Wanneer je als leraar in drie havo overeind blijft voor dertig leerlingen die hebben afgesproken: we blijven de rest van het lesuur naar zijn gulp kijken, dan is spreken voor welke groep dan ook daarna ‘een eitje’.

Laurens Kruijt, aldus herinnerd door oud-collega Peter Kloosterhuis, was havo-leerling van dezelfde school die hem later als docent zou verwelkomen. Hij deed er eindexamen maar een onvrijwillig intermezzo op een internaat in Bolsward ging aan dat examen vooraf: wegens het bekladden van huizen waar hij, destijds nog links-activistisch georiënteerd, ‘kapitalisten’ vermoedde. Op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest ontplooide Kruijt, ooit een lastige puber uit een Katwijks gezin met vier kinderen, zich al vroeg als gedreven geschiedenisleraar die het vermogen bezat het beste uit jongeren te halen: kritisch nadenken, jezelf blijven ontwikkelen.

Hij gaf zelf het voorbeeld door de MO-akte geschiedenis versneld te halen. Tijdens zijn leraarschap studeerde Laurens Kruijt geschiedenis aan de UvA, overdag in een pool van jonge leraren van Amsterdam pendelend naar Oegstgeest in de overjarige auto van boezemvriend en collega-leraar Martin de Koning. ‘We hebben die auto een paar keer van de snelweg moeten duwen om van ons krappe lerarensalaris ergens benzine te kopen’.

Dertien jaar stond Kruijt voor de klas, toen hij besloot het roer om te gooien.

‘Een moedige stap’, zegt Peter Kloosterhuis. Via een trainerschap bij achtereenvolgens Boertien & Partners en Twijnstra Gudde, bleef het uitgangspunt: talent stimuleren, nu door middel van trainingen in projectmatig werken, onderhandelen, leiding geven en management. Alfabeeld Organisatieontwikkeling was geboren. Een eigen bureau. Met gedragsverandering als credo.

‘Laurens Kruijt heeft veiligheid bij een groot aantal bedrijven in Nederland naar een hoger plan getild’, constateert vriend Martin de Koning. Een kwarteeuw later zou het bedrijf opgaan in het grotere D & F consulting. ‘Financieel een goeie zet’, volgens huisvriend André Nollkaemper. Maar ondernemerszoon Kruijt moest er zelf opnieuw voor in loondienst. ‘En daarmee was de aardigheid er voor hem wel zo’n beetje af’.

Als baas was Laurens Kruijt dominant aanwezig geweest, bij vlagen grillig, altijd direct. Oud-medewerker Jelte Krist zag hem soms fluitend het kantoor ingaan, dan weer woest binnenstormend, ‘met twee vingers het toetsenbord bijna doormidden tikkend’, de jas nog aan. ‘Hij kon vrolijk kletsen met de directeur van het Amsterdam Museum, om de man later in ieders bijzijn de harde waarheid te vertellen’.

Om Kruijt kon je niet heen. Hij was de man van verbinding én confrontatie; de discussiant die ‘s avonds nog vol vuur uitriep dat je op grond van het verleden niet in Duitse auto’s kon rijden, om die stelling de volgende ochtend weer in te trekken. Een stevige persoonlijkheid ‘met een heel groot hart’, beklemtoont zijn vrouw Pelagia de Wild die hij twintig jaar geleden op hun tweede afspraakje ten huwelijk vroeg. Ze kregen een dochter en een zoon met wie ze regelmatig de Wadden bevoeren in een eigenhandig opgeknapt vissersbootje.

Bij een flink glas wijn kon Laurens zich samen met vriend Martin de Koning kwaad maken op het gemeentebestuur van Amsterdam, en op het in hun ogen ‘ontstellend gebrek aan dienstverlening aan de inwoners van de stad’. De gemeente vonden ze een gesloten bolwerk, hoogst onvriendelijk voor ondernemers en autobezitters. ‘Mijn beste maatje Laurens en ik wilden daar iets tegen doen. In welke vorm was nog niet duidelijk’.

Terug van een korte vakantie met hun dochter vond Pelagia haar man in een stoel met de krant op het balkon van hun appartement. Hij was nog wezen sporten. In de keuken lagen stukjes worst op een plank klaar. Aan de wijn was hij niet meer toegekomen.

‘Uit alle hoeken van Europa’, zegt Pelagia, ‘waren jonge mensen naar het afscheid gekomen. Laurens had ze opgeleid, gestimuleerd en uitgedaagd’.

Jan Sagel 1930,

Wis- en natuurkunde 1954, Scheikunde en farmacie 1961 (1 januari)

Reinier van Erven Dorens 1938,

Economie 1961 (2 januari)

Gerard Gast 1941,

Godgeleerdheid 1969 (3 januari)

Martinus Veltman 1931,

Wis- en natuurkunde 1956, honorair hoogleraar Natuurkunde van elementaire deeltjes en velden UvA, hoogleraar Universiteit Utrecht en University of Michigan, winnaar Nobelprijs voor Natuurkunde (samen met zijn voormalige promovendus Gerard ’t Hooft), betrokken bij de oprichting van het interuniversitaire deeltjesinstituut Nikhef (4 januari)

Mary Kapelle-Mohr 1936,

Engelse taal en cultuur en opleiding tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in Engels 1979, docent Engels Pius X College en Katholiek College Amsterdam (5 januari)

Annelies Kater 1938,

Klassieke taal- en letterkunde 1968 en opleiding tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in Griekse en Latijnse taal en in geschiedenis en staatsinrichting 1968 (7 januari)

Riet Blok-Mons 1933,

Germaanse taal- en letterkunde 1957, lerares Engels (8 mei)

Jan Koetsier 1930,

Sociale geografie 1969, hoofddocent Sociale geografie UvA, bestuurslid Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), bestuurslid Hervormd Lyceum West, bestuurslid Verzetsmuseum, bestuurslid Protestantse Kerk te Amsterdam en Badhoevedorp/Lijnden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (7 januari)

Bert Kwant 1953,

Scheikunde 1975 (7 januari)

Rob Scheerens 1944,

Onderwijspsycholoog, vicevoorzitter College van Bestuur UvA en HvA (8 januari)

Marion Geerlings-Schouteten 1952,

Nederlands recht (privaatrecht) 1989, Fiscaal-juridische opleiding 1991 (9 januari)

Ruud Königel 1942,

Docent en directeur/beheerder Instituut voor de Wetenschap der Andragogie UvA (9 januari)

Reina Dokter 1953,

Sociale geografie 1975, Slavische talen en letterkunde 1989, vertaler, winnaar van de Aleida Schotprijs voor haar vertalingen van de romans van Danilo Kiš en Aleksandar Tišma, en van de Martinus Nijhofprijs voor haar complete oeuvre (15 januari)

Jan van Tongeren 1926,

Geneeskunde 1954, promotie 1967 Radboud Universiteit, emeritus hoogleraar Maag-, darm- en leverziekten Radboud UMC (15 januari)

Jan Willem Duijnstee 1923,

Geneeskunde 1950, chirurg (17 januari)

Niek Bakker 1935,

Geneeskunde 1960, tropenarts en oogarts (18 januari)

Jeroen van der Hage 1935,

Wis- en natuurkunde 1966 en opleiding tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in natuurkunde 1968, onderzoeker Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht, universitair docent Meteorologie en Fysische Oceanografie (19 januari)

Maria Wassink 1923,

Geneeskunde 1949, longarts bij de Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose (19 januari)

Thomas Gallay 1945,

Arbeids- en organisatiepsychologie 1978, directeur Holtkamp & Gallay BV (19 januari)

Loes van Wijngaarden-Bakker 1940,

Biologie 1963, Ecologische prehistorie 1967 cum laude, promotie Sciences 1980, universitair hoofddocent Klassieke archeologie (20 januari)

Eppo Vroom 1931,

Geneeskunde 1959, chirurg (20 januari)

Joke Drion-Venker 1951,

Spaanse taal- en letterkunde en opleiding tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in Spaans 1983 (21 januari)

Wim Balke 1933,

emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Reformatie UvA en Karelsuniversiteit Praag, hoogleraar Geschiedenis van de Reformatie VU, schrijver (21 januari)

Marijke Schepers 1944,

Scheikunde en farmacie 1967 (22 januari)

Hein Westermann 1931,

Klinische psychologie 1989 (22 januari)

Adrianus Sevenster 1931,

Godgeleerdheid 1960 cum laude (25 januari)

Marjan Schuddeboom 1936,

Sociale geografie en eerstegraads U.L.O. aardrijkskunde 1983 (26 januari)

Hetty Biemond-Kramer 1934,

Nederlands recht (strafrecht) 1978 (26 januari)

Mariette Höppener 1936,

Geneeskunde 1971, revalidatiearts (27 januari)

Jeroen Kager 1945,

Nederlands recht (privaatrecht) 1969, advocaat en procureur (29 januari)

Vincent Kramers 1924,

Nederlands recht (privaatrecht) 1951, ambassadeur, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (30 januari)

Jan Staal 1925,

Economie 1960, Geschiedenis Universiteit Gent 1998, Engelandvaarder (30 januari)

Koenraad Claeys 1929,

Geneeskunde 1959, huisarts (30 januari)

Ernst Kaars Sijpesteijn 1935,

Psychologie 1990 (31 januari)

Kees Wansdronk 1926,

Wis- en natuurkunde 1953 (2 februari)

Jan van Westering 1943,

Politieke wetenschappen en nieuwste geschiedenis 1985 (2 februari)

Durk Stegwee,

Biologie 1951 cum laude, promotie 1955, emeritus hoogleraar Plantenfysiologie UvA (4 februari)

Jan Tegelaar 1929,

Algemene politieke en sociale wetenschappen 1961 (4 februari)

Hilde de Haan 1949,

Persoonlijkheidsleer 1975, architectuurjournalist (8 februari)

Ton Touber 1930,

Germaanse taal- en letterkunde 1957, emeritus hoogleraar Duitse letterkunde UvA, in het bijzonder die van de Middeleeuwen en Duitse taalkunde (exacte overlijdensdatum onbekend)

Louis Bouvy 1939,

Geneeskunde 1963 (14 februari)

Richard Visser 1929,

Wis- en natuurkunde 1957 (15 februari)

Jan Suurland 1942,

Economie 1971 (15 februari)

Jacobus van Veen 1955,

Scheikunde 1983 (16 februari)

Leonardus Kostering 1940,

Notarieel recht 1968 (17 februari)

Ludovicus Minderop 1938,

Economie 1963, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (19 februari)

Richard ten Have 1949,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1972 (22 februari)

Marceline Noordhoek Hegt 1930,

Psychologie 1959 (24 februari)

Charles Boucher 1958,

Geneeskunde 1987 (26 februari)

Bram Zeeman 1942,

Duitse taal en cultuur 1973 (27 februari)

Alida van Zuijlen 1939,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1986 (28 februari)

Erik Rammeloo 1972,

opleiding tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in de bètawetenschappen 2020, docent scheikunde (28 februari)

Jeroen van Merwijk 1955,

Nederlandse taal- en letterkunde, cabaretier, kunstschilder, tekst- en liedschrijver (3 maart)

Christiaan Baks 1931,

Sociale geografie 1962 (4 maart)

Albertine Zijp 1946,

Godgeleerdheid 2003 (6 maart)

Gerard Maassen 1942,

Wis- en natuurkunde 1971 (7 maart)

Johan van Rossum 1936,

opleiding tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in natuurkunde 1966 (9 maart)

Lou Fransman 1927,

Geneeskunde 1957 (11 maart)

Jeanette Doornenbal 1954,

Pedagogische wetenschappen 1976, lector Jeugd, Educatie en Samenleving Hanzehogeschool Groningen (12 maart)

Ronald Siegfried Weening 1942,

Geneeskunde 1968 (18 maart)

Jan van de Stadt 1939,

Geneeskunde 1967 (18 maart)

Lutz Pelt 1933,

Geneeskunde 1960, kinderarts (18 maart)

Joost van der Elst 1923,

Sociale geografie 1951, docent aardrijkskunde en conrector (18 maart)

Adrien de Gier 1928,

Geneeskunde 1961, KNO-arts (19 maart)

Han Goud 1941,

Geneeskunde 1971 (23 maart)

Hendrik Hofland 1959,

Nederlands recht 1989 (24 maart)

Nicolaas Arts 1927,

Geneeskunde 1954 (25 maart)

Pjotr Lawant 1929,

Persoonlijkheidsleer 1979 (maart, exacte overlijdensdatum niet bekend)

Don Mellenbergh 1938,

promotie Psychologie 1971, emeritus hoogleraar Programmagroep Psychologische methodenleer UvA (27 maart)

Jacobus Sonke 1939,

Geneeskunde 1972 (31 maart)

Herman Rots 1933,

Actuariële wetenschappen 1961 (1 april)

Marc Schabracq 1949,

Psychologie 1972, promotie Sociale wetenschappen 1987, universitair docent vakgroep  A&O Psychologie UvA (3 april)

Nicolaas de Graaff 1952,

Geneeskunde 1983 (4 april)

Heleen van de Leur 1994,

Muziekwetenschap 2016 (6 april)

Cornelis van Soest 1924,

Scheikunde 1951 (6 april)

Pieter Muysken 1950,

promotie Geesteswetenschappen 1977, hoogleraar Linguïstiek en Creoolse Studies UvA, emeritus hoogleraar Taalwetenschap Radboud Universiteit (6 april)

Petrus Winkels 1954,

Nederlandse taal- en letterkunde 1981 (7 april)

Johan Sieger 1927,

Economie 1957 (9 april)

Theodora Warffemius 1925,

Germaanse taal- en letterkunde (Engels) 1952, docent Engels (10 april)

Elias Leijnse 1931,

Geneeskunde 1958, huisarts, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (11 april)

Anne van Montfrans 1938,

Engelse taal en cultuur 1970 (18 april)

Dirk Stam 1947,

Geneeskunde 1973 (18 april)

Arnoldus Merkies 1932,

Economie 1961 (23 april)

Wilhelmus Wijk 1950,

Tandheelkunde 1978 (25 april)

Everard van den Broek 1942,

Geschiedenis 1975 (27 april)

Eleonora Kruseman Aretz 1932,

Klassieke letteren 1960 (29 april)

René Holdert 1943,

Functieleer 1973 (29 april)

Hermen Koenen 1939,

Wis- en natuurkunde 1968 (30 april)

Janneke Raaijmakers 1973,

promotie Geesteswetenschappen 2003, onderzoeker en docent Middeleeuwse geschiedenis Universiteit Utrecht (1 mei)

John Horowitz 1940,

Psychologie 1971 (9 mei)

Nicolaas de Graaff 1935,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1962 (9 mei)

Johannes Schipper 1940,

Wis- en natuurkunde 1967 (9 mei)

Johannes Giele 1925,

Fiscaal-juridische opleiding 1965, hoogleraar Belastingrecht Universiteit Leiden (9 mei)

Frank van der Meij 1945,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1979, advocaat (9 mei)

Aïda Paalman-de Miranda 1936,

Wis- en natuurkunde 1960, opleiding tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in wis- en natuurkunde 1961, promotie Informatica cum laude 1964, buitengewoon hoogleraar Zuivere wiskunde UvA, hoogleraar Korteweg-de Vries Instituut (11 mei)

Cornelis van Eeten 1929,

Spaanse taal- en letterkunde (13 mei)

Jeroen Verhulst 1949,

Sociologie 1976 (15 mei)

Louisa van Nieuwkerk 1953,

Nederlands recht 1991 (19 mei)

Hermanus Furstner 1930,

promotie Geneeskunde 1962 (22 mei)

Hilda de Booij 1928,

Sociologie 1982 (23 mei)

Ingrid Visser 1965,

Nederlands recht 2001 (29 mei)

Evert van Uitert 1936,

promotie Geesteswetenschappen 1983, emeritus hoogleraar Moderne kunst UvA, kunsthistoricus, columnist De Gids en de Volkskrant, kenner van het werk van Vincent van Gogh (30 mei)

Johannes Seugling 1955,

Politicologie 1988 (2 juni)

Betty Hogeweg-de Haart 1916,

Sociale geografie 1940, oprichter Sociaal Wetenschappelijk Informatie- en Documentatie Centrum (SWIDOC), oudste lid van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) en tot op zeer hoge leeftijd trouwe bezoeker van evenementen van de AUV en het Amsterdams Universiteitsfonds (4 juni)

Hanna Tesfamichael 1986,

Privaatrecht 2012, Arbeidsrecht 2014 (10 mei)

Duco Broer 1936,

Godgeleerdheid 1966, emeritus doopsgezind predikant (12 mei)

Bep Vahl 1943,

Franse taal en cultuur 1971, docent Franse taal- en letterkunde (7 juni)

Rutger Hofman 1959,

promotie Informatica 1994 (7 juni)

Joep Wilmink 1933,

promotie Geneeskunde 1972, emeritus bijzonder hoogleraar Nefrologie UvA (8 juni)

Joan Nelson Spruit 1931,

Economie 1956 (10 juni)

Rob Triemstra 1955,

Sociale geografie 1982, MT-lid en plaatsvervangend directeur bij de beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (10 juni)

Don Linszen 1945,

promotie Geneeskunde 1993, emeritus hoogleraar Psychiatrie UvA (13 juni)

Willem Grasso 1942,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1980 (13 juni)

Phyllis de Vries 1952,

Sociologie 1991 (18 juni)

Jan Hoogendoorn 1920,

promotie Rechtsgeleerdheid 2000, bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs  (21 juni)

Denis Schils 1926,

Wis- en natuurkunde 1955, Scheikunde en farmacie 1960 (21 juni)

Susanne Knol 1976,

Communicatiewetenschappen 2003 (22 juni)

Frans Knoppe 1932,

Kunstgeschiedenis 1972, kunsthistoricus (23 juni)

Maria Voss 1931,

Nederlands recht, publiekelijke richting 1958 (23 juni)

Maria Bloemkolk 1939,

promotie Geneeskunde 1976, patholoog (24 juni)

Hinno Postma 1961,

Rechtsgeleerdheid, advocaat (26 juni)

Geiske Bokkinga 1943,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1972 (28 juni)

Louis Andriessen 1939,

eredoctor, componist en musicus (1 juli)

Arthur Mitzman 1931,

emeritus hoogleraar Geschiedenis (1 juli)

Elsje Kalker 1927,

Nederlands recht, publiekelijke richting 1952 (3 juli)

Totie Westermann 1927,

opleiding tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in Engels 1951, Germaanse taal- en letterkunde (Engels) 1952 (9 juli)

Philip Verdult 1937,

promotie Rechtsgeleerdheid 1988, papyroloog (9 juli)

Erik Rietzschel 1936,

Economie 1984 (10 juli)

Arthur Fontijn 1928,

promotie Wis- en Natuurkunde 1957, emeritus hoogleraar Rensselaer Polytechnic Institute (12 juli)

Freek Broekman 1940,

promotie Economie 1981, algemeen econoom (12 juli)

Gerrit Meijer 1942,

opleiding tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in natuurkunde 1976, fotograaf en docent natuurkunde (15 juli)

Jacob van Gulik 1985,

Arabische taal en cultuur 2009 (17 juli)

Henri de Bakker 1938,

Wis- en Natuurkunde 1964, Farmacie 1969 (18 juli)

R.J.C. de Weme 1960,

Geneeskunde 1985, psychiater, psychotherapeut (23 juli)

Frits van Dam 1940,

promotie Psychologie 1981, psycholoog, geestelijk vader van TabakNee, secretaris van Rookpreventie Jeugd, secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (26 juli)

Cornelis Bakker 1941,

Economie 1966 (29 juli)

Françoise van Rossum-Guyon 1932,

emeritus hoogleraar Franse letterkunde (29 juli)

Gustaaf de Boer 1936,

Geneeskunde 1963 (29 juli)

Laurens Kruijt 1956,

Geschiedenis 1989, docent geschiedenis, senior consultant (30 juli)

Felix van Lamsweerde 1934,

Culturele antropologie en niet-Westerse sociologie 1962, ethnomusicoloog en conservator (31 juli)

Ellen Brouwer 1937,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1962 (1 augustus)

Yolanda Bos 1959,

docent Privaatrecht (3 augustus)

Salomon Schram 1949,

Nederlands recht, staatsrechtelijke richting 1981, advocaat (5 augustus)

Han van Leeuwen 1938,

Economie (8 augustus)

Ernst van de Wetering 1938,

promotie Geesteswetenschappen 1986 cum laude, emeritus hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwere tijd, Rembrandt-deskundige, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, erelid van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (11 augustus)

Piet Abas 1946,

emeritus hoogleraar Privaatrecht UvA (15 augustus)

Mieke ten Wolde 1959,

Planologie 1993 (september, exacte overlijdensdatum niet bekend)

Amanda Kaas 1975,

Psychologie 2001 (16 september)

Cor van Nieuwenhuijsen-Riedeman 1931,

promotie Sociale Geografie 1979 (22 september)

Aloysius Bekker 1941,

Nederlands recht 1991 (22 september)

Gerrit van den Nieuwendijk 1947,

Pedagogische wetenschappen 1993 (1 oktober)

Chris van Beusekom 1938,

Bedrijfskunde 1984 (1 oktober)

Gijsbert van Dolder 1928,

promotie Geneeskunde 1962 (9 oktober)

J.P.M. Reus 1946,

Godgeleerdheid 1992 (10 oktober)

Inge Sprong 1959,

Biologie 1985 (17 oktober)

Wim Striekwold 1943,

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1971 (18 oktober)

Bernard Haitink 1929,

eredoctor UvA, topdirigent, beschermheer van het J.Pzn Sweelinckorkest (21 oktober)

Elida Tuinstra 1931,

Nederlands recht, publiekrechtelijke richting 1956, Tweede Kamerlid voor D66 (28 oktober)

Gijsbert van Dolder 1928,

promotie Geneeskunde 1962 (9 oktober)

J.P.M. Reus 1946,

Godgeleerdheid 1992 (10 oktober)

Inge Sprong 1959,

Biologie 1985 (17 oktober)

Frans Kempers 1926,

Algemene politieke en sociale wetenschappen 1964, docent en wetenschappelijk medewerker Persinstituut, wetenschappelijk hoofdmedewerker Vakgroep Massacommunicatie UvA, oprichter van de cursus Wetenschapsjournalistiek, later voortgezet onder de Stichting Cursussen Wetenschapscorrespondentie (30 oktober)

Hans van Amersfoort 1937,

promotie Sociale wetenschappen 1974, emeritus hoogleraar Sociaal-culturele/bevolkingsgeografie UvA, oprichter Instituut voor Migratie- en Etnische Studies UvA (31 oktober)

Wouter Schoo 1945,

Tandheelkunde 1972, medewerker Tandheelkunde, afdeling Paradontologie UvA (14 november)

Dirk Dekker 1927,

promotie Wiskunde 1958, emeritus hoogleraar Numerieke wiskunde UvA, medeoprichter Informatica Instituut (25 november)

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp