Personalia

Online alumni magazine december 2021
Online alumni magazine december 2021

PERSONALIA

Agnes Akkerman

is benoemd tot hoogleraar Regulation of Labour aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Roel Beetsma

hoogleraar Macro-economie, is benoemd tot decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De benoeming gaat in per 1 februari 2022 en is voor een periode van vijf jaar. Beetsma volgt Han van Dissel op, van wie de tweede (verlengde) termijn eind januari afloopt.

ROEL BEETSMA
Barbara Baarsma

promotie Economie 2000, hoogleraar toegepaste Economie, directievoorzitter Rabobank Amsterdam, is benoemd tot CEO van de Rabo Carbon Bank.

Marguerite van den Berg

heeft, net als Flavia de Almeida Dias, Jorik van de GroepSuzanne JakTheresa KuhnPatty LeijtenBen MartinSofie RemijsenMatthijs RooduijnVerena SchoepfSilvia ToonenAlexander Vlaar en Jordy de Vries, allen UvA-onderzoekers, een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend gekregen. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Ilkir Birbil

is benoemd tot hoogleraar Artificial Intelligence & Optimisation Techniques for Business and Society aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

ILKIR BIRBIL
Philip Brouwer

heeft, net als Laura Han, Willianne HoepelRoos HopmanKlaas van Leest en Anne Steins, allen UvA-onderzoekers, een Rubicon-subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij krijgen de gelegenheid om tot 24 maanden onderzoek te doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling.

Daniel Bonn

Scheikunde 1990, promotie 1993, bijzonder hoogleraar Complexe vloeistoffen, heeft de Physicaprijs 2021 gewonnen. Ook werd hij verkozen tot Fellow van de American Physical Society voor zijn buitengewone bijdrage aan de natuurkunde.

Jettie Bont

Geneeskunde 1997, is benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde. Daarnaast is zij benoemd tot afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC, een functie die zij daarvoor ad interim bekleedde.

Bert-Jan van den Born

promotie Geneeskunde 2008, is benoemd tot hoogleraar Etnische verschillen in de pathogenese van cardiovasculaire aandoeningen aan de Faculteit der Geneeskunde.

David Bos

promotie Sociale wetenschappen 1999, UvA-godsdiensthistoricus en -socioloog, is door de UvA gekozen tot Docent van het Jaar.

Marco te Brömmelstroet

promotie Sociale Wetenschappen 2015, hoogleraar Urban Mobility Futures, heeft samen met journalist Thalia Verkade de Brusseprijs 2021 gewonnen voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek. In Het recht van de snelste geven zij een scherpe analyse van de prominente plek die de auto heeft veroverd in de publieke ruimte, en laten ze zien hoe dit anders kan. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden.

MARCO TE BRÖMMELSTROET
Eddie Brummelman

heeft, net als Dimitri van den MeersscheFabiola Müller en Loes Pouwels, allen UvA-onderzoekers, een KNAW Early Career Partnership toegekend gekregen. Zij krijgen de gelegenheid om een interdisciplinaire bijeenkomst te organiseren en ontvingen hiervoor ieder een bedrag van 10.000 euro.

Christian Burgers

is benoemd tot hoogleraar Communication and Organisations aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Huub Dijstelbloem

promotie Geesteswetenschappen 2007 en hoogleraar Filosofie van wetenschap, techniek en politiek, is de nieuwe wetenschappelijk directeur van het Institute for Advanced Study (IAS).

Miša Džoljić

promotie Geneeskunde 1996, is benoemd tot hoogleraar Healthcare Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Thomas Buser

promotie Economie 2012, is benoemd tot hoogleraar Behavioural Applied Microeconomics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Jeroen L. Davidson

Fiscaal recht 1988, is benoemd tot bestuursvoorzitter (CEO) van accountants- en adviesorganisatie Ernst & Young in Nederland.

Jan Willem Duyvendak

promotie Sociale Wetenschappen 1992, faculteitshoogleraar Sociologie en directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW), en Deanne den Hartog, hoogleraar Organisatiegedrag, zijn toegetreden tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De KNAW is het belangrijkste Nederlandse genootschap van topwetenschappers.

Ronald Does

hoogleraar Industriële Statistiek, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn verdiensten op het gebied van onderzoek van bedrijfskundige statistiek. Ook won hij de Lancaster Medal voor zijn internationale bijdrage aan kwaliteitsverbetering.

Carsten Dominik

hoogleraar Sterrenkunde, is benoemd tot directeur van het Anton Pannekoek Instituut.

Philomena Essed

Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1987, voormalig UvA-hoofddocent Geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies, heeft de prijs ‘Een leven lang voor de stad 2021’ gewonnen voor haar jarenlange bijdrage aan de strijd tegen alledaags en institutioneel racisme.

Serena Ferante

is benoemd tot hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

SERENA FERANTE
Fenella Fleischmann

is benoemd tot hoogleraar Sociologie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Sennay Ghebreab

universitair hoofddocent Socially Intelligent AI, heeft de Black Achievement Award 2021 ontvangen. Ghebreab ontving de prijs in de categorie Wetenschap en Onderwijs voor zijn academische bijdragen aan inclusieve kunstmatige intelligentie en voor zijn maatschappelijke betrokkenheid bij diasporagemeenschappen.

René Gerritsma

heeft net als Erik RietveldFloris Roelofsen en Chris Slootweg, allen UvA-wetenschappers, een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze beurs kunnen zij de komende vijf jaar ieder een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Marieke de Goede

hoogleraar Politicologie, in het bijzonder externe betrekkingen van Europa, is benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De benoeming gaat in op 1 maart 2022 en is voor een periode van vijf jaar. De Goede volgt Fred Weerman op, die het decanaat sinds 2016 vervulde en aanblijft tot het aantreden van De Goede

MARIEKE DE GOEDE
Judith Good

is benoemd tot hoogleraar Human Factors in the Internet of Things aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Hans van Goudoever

hoogleraar Kindergeneeskunde, is benoemd tot decaan van de Faculteit Geneeskunde.

Monique de Haan

promotie Economie 2008, is benoemd tot hoogleraar Empirical Microeconomics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Elizabeth von Hauff

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Non-Equilibrium Thermodynamics in Energy Conversion aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Mette Hazenberg

promotie Geneeskunde 2002, is benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder celtherapie in de hematologie, aan de Faculteit der Geneeskunde.

Martin van Hees

hoogleraar Filosofie aan de VU, is benoemd tot Dean van het Amsterdam University College van de UvA en de VU.

Peer van der Helm

Psychologie 2003, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Onderwijs en zorg voor leerlingen met cognitieve beperkingen en gedragsproblemen in het speciaal onderwijs, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. De leerstoel is ingesteld namens de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs. Van der Helm combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn functies als lector Residentiële Jeugdzorg bij de Hogeschool Leiden.

Jason Hessels

is benoemd tot hoogleraar Observationele Hoge-Energie Astrofysica, in het bijzonder Radioastronomie, aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Milena Holdert

heeft net als Mark Lievisse Adriaanse, beiden master Journalistiek en Media, een Tegel gewonnen, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. Holdert won samen met haar Nieuwsuur-collega Renee van Hest in de categorie Onderzoek; Lievisse Adriaanse en zijn NRC-collega Derk Stokmans wonnen de Tegel in de categorie Achtergrond.

Carina Hoorn

promotie Sciences 1994, heeft de Van Waterschoot van der Grachtpenning van de Koninklijke Nederlandse Geologische en Mijnbouwkundige Maatschappij (KNGMG) ontvangen voor haar verdiensten op het gebied van ecosysteem- en landschapsdynamica.

Wim Hupperetz

directeur van het Allard Pierson, is benoemd tot hoogleraar Musea, erfgoedcollecties en digitaal curatorschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het gaat om een nieuwe leerstoel die is ingesteld in samenwerking met het Allard Pierson. Hupperetz gaat het hoogleraarschap in eerste instantie combineren met het directeurschap van het Allard Pierson en per 1 december met zijn nieuwe functie als Chief Science Officer bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rivke Jaffe

hoogleraar Urban Geography, is benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, net als Bram Orobio de Castro, Psychologie 1994, hoogleraar Developmental Psychopathology, Tom van der Meer, universitair hoofddocent Politicologie, en Sera Markoff, hoogleraar Theoretische hoge-energie astrofysica.

Elsbeth Kalenderian

promotie Tandheelkunde 2004, is benoemd tot decaan van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), het samenwerkingsverband van de Faculteiten der Tandheelkunde van de UvA en VU. De benoeming is voor een periode van vijf jaar. Kalenderian is tevens benoemd tot hoogleraar Algemene Tandheelkunde aan de UvA.

Pieter Willem Kamphuisen

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Vasculaire Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde. Kamphuisen doet onderzoek naar de preventie van hart- en vaatziekten en de wisselwerking tussen kanker en hart- en vaatziekten.

MAYKE KAAG
Mayke Kaag

is benoemd tot bijzonder hoogleraar in The Anthropology of Islam in Africa and its Diaspora aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Katrien Keune

promotie Scheikunde 2005, hoofd Science van het Rijksmuseum, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Moleculaire Spectroscopie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De leerstoel is ingesteld namens de Stichting John van Geuns Fonds.

Helma Koomen

is benoemd tot hoogleraar Professionele pedagogische relaties, op de Kohnstammleerstoel, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Silvia Kouwenberg

promotie Taalwetenschap 1991, Andragologie 1985, is benoemd tot decaan van de Faculty of Humanities and Education aan de University of the West Indies, Mona Campus in Jamaica.

Kasper Krzemiński

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht, met bijzondere aandacht voor de positie van de gerechtsdeurwaarder, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Chris Kuiper

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting iHUB

Imme Lammertink

promotie Taalwetenschap 2020, heeft voor haar promotieonderzoek naar taalontwikkelingsstoornissen de AVT/Anéla-dissertatieprijs gewonnen, een landelijke prijs voor het beste taalkundige proefschrift van het jaar.

Jac Lemmens

Communicatie- en informatiewetenschappen 2003, is de nieuwe gemeentearchivaris van Roermond.

Marcel Levi

promotie Geneeskunde 1991 en voormalig AMC-bestuursvoorzitter, is benoemd tot hoogleraar Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde. Het gaat om een benoeming voor één dag per week. Levi combineert het hoogleraarschap met zijn functie als voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Jan Lintsen

Bestuurskunde Universiteit Twente, cum laude, is door de Raad van Toezicht herbenoemd tot lid van het College van Bestuur van de UvA. Lintsen is verantwoordelijk voor de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. De herbenoeming is voor een periode van vier jaar.

Yasmine Liu

heeft net als Joyce ManIris PitDragana StojmenovskaJosephine Tan en Vera Wiersma, allen UvA-onderzoekers, een Rubicon-subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen zij onderzoek doen aan een onderzoeksinstelling in het buitenland en zo internationale ervaring opdoen.

Roel Maalderink

Informatierecht 2016, programmamaker, is door de Volkskrant verkozen tot mediatalent van het jaar. Maalderink is vooral bekend van zijn online programma Voxpop, dat hij maakt voor het Algemeen Dagblad.

Karen Maex

rector magnificus van de UvA, is de nieuwe voorzitter van de League of European Research Universities (LERU), het netwerk van 23 onderzoeksintensieve Europese universiteiten.

KAREN MAEX
Lieke Marsman

Onderzoeksmaster Philosophy 2015, is de nieuwe Dichter des Vaderlands en zal in die hoedanigheid dichten bij nationale gebeurtenissen en optreden als ambassadeur van de poëzie.

Virág Molnár

is benoemd tot hoogleraar Sociologie, in het bijzonder Culturele Sociologie, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Christof Monz

promotie Science 2003, is benoemd tot hoogleraar Language Technology aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Eileen Moyer

promotie Sociale wetenschappen 2003, is benoemd tot hoogleraar Anthropology of Ecology, Health and Climate Change aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Hans Mulder

Conservator natuurlijke historie van het Allard Pierson, de collecties van de UvA, heeft de Jan Wolkers Prijs gewonnen voor zijn boek De ontdekking van de natuur.

Wim Noorduin

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Self-Organising Matter. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting tot bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica.

Willem van Oers

Wis- en natuurkunde 1959, emeritus hoogleraar aan de University of Manitoba, Winnipeg (Canada) heeft de Henri Abraham Award ontvangen van de International Union of Pure and Applied Physics, voor zijn verdiensten binnen dit vakgebied.

Anwar Osseyran

hoogleraar Business Analytics and Computer Science, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor zijn inzet op het gebied van ICT voor onderwijs en onderzoek en de bijdrage die hij daarmee leverde in zijn rol als (oud-) bestuurder van SURF.

Samera Ouchene

Nederlands Recht 2004, is benoemd tot ombudsfunctionaris van de UvA. De benoeming is voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid aansluitend voor eenzelfde periode tweemaal te worden herbenoemd.

Frank Pijpers

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Complexiteit voor Officiële Statistiek aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Fenne Pinkster

Sociale geografie 2001, promotie 2009, universitair hoofddocent Urban Geographies, is namens de UvA benoemd tot lid van de Programmaraad van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen UvA, VU, HvA en Inholland.

Harm Pinkster

emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn exceptionele wetenschappelijke verdiensten.

Frans Plötz

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Zorgevaluatie algemene kindergeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde.

Albert Polman

hoogleraar Nanofotonica en fotovoltaïca aan de UvA en AMOLF-groepleider, heeft een Advanced Research Grant van 2,5 miljoen euro ontvangen van de European Research Council. Polman zal de subsidie gebruiken om een nieuw soort kwantum-elektronenmicroscoop te ontwikkelen.

Mirjam Remie

Mediastudies 2015, redacteur onderwijs NRC Handelsblad, en Menno Sedee, Mediastudies 2015, hebben de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek 2021 gewonnen. Samen schreven zij de serie Technologie in de klas.

Thijs Reuten

Politicologie (International Betrekkingen) 1998, is toegetreden tot het Europees Parlement namens de PvdA.

Maarten de Rijke

Wiskunde 1993, heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiële steun ontvangen ter waarde van 25 miljoen euro. Een onderzoeksconsortium onder zijn leiding zal zich richten op de ontwikkeling van betrouwbare AI-systemen.

MAARTEN DE RIJKE
Edo Richard

promotie Geneeskunde 2010, is benoemd tot hoogleraar Neurologie, in het bijzonder klinisch wetenschappelijk onderzoek naar de vasculaire component van dementie vanuit het populatie perspectief, aan de Faculteit der Geneeskunde.

Cees van Rijn

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Microfluidics en Nanotechnologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De leerstoel is ingesteld namens de Stichting Van der Waals Fonds. Van Rijn combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn functies bij Medspray B.V.

Machteld Roos

Bedrijfseconomie 2000, is benoemd tot vicevoorzitter College van Bestuur bij de Universiteit Twente.

Peeroz Saeed

is benoemd tot hoogleraar Orbita Chirurgie aan de Faculteit der Geneeskunde.

PEEROZ SAEED
Daniëlle Slootjes

is benoemd tot hoogleraar Oude geschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Daniël Smit

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Belastingheffing digitale economie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Willy Spaan

is toegetreden tot de Raad van Toezicht van de UvA. De benoeming door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voor een periode van vier jaar.

Frans Stoelinga

Geschiedenis 2012, is op 78-jarige leeftijd gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op een proefschrift getiteld: Albert Winsemius, de Nederlander achter de BV Singapore.

Peter van Tienderen

is herbenoemd als decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De tweede termijn van Van Tienderen gaat in per 1 januari 2022 en is voor een periode van vijf jaar.

Marc van der Valk

promotie Geneeskunde 2003, is benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de behandeling van hiv-infectie, aan de Faculteit der Geneeskunde.

MARC VAN DER VALK
Jeroen van de Ven

is benoemd tot hoogleraar Information, Communication and Strategic Interaction aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Pernette Verschuren

Medische biologie 1990, promotie Biomedische wetenschappen Radboud Universiteit 1995, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Functionele Dynamiek van het Epigenoom aan de Faculteit der Geneeskunde. In het onderzoek van Verschure staat de dynamiek en veranderlijkheid van epigenetische regulatie centraal.

Jacco Vink

astrofysicus, heeft een ‘NWO-groot’-subsidie van 1,5 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kan Nederland zeer gespecialiseerde camera’s ontwikkelen en produceren voor de toekomstige zuidelijke Cherenkov Telescope Array die wordt gebouwd in het noorden van Chili.

Alexander Vlaar

promotie Geneeskunde 2010, is benoemd tot hoogleraar Translationele Intensive Care Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde.

Liffert Vogt

is benoemd tot hoogleraar Inwendige geneeskunde, in het bijzonder klinische nefrologie en nierfysiologie, aan de Faculteit der Geneeskunde.

Claes de Vreese

promotie Communicatie 2003, is benoemd tot universiteitshoogleraar Artificial Intelligence and Society.

Jørgen Wadum

promotie Geesteswetenschappen 2009, emeritus hoogleraar Conservering en restauratie, heeft van het Committee for Conservation van ICOM de ICOM-CC-medaille uitgereikt gekregen. Wadum is momenteel verbonden aan de Nivaagaard Collection in Denemarken.

Bart Wallet

Geschiedenis 2002, promotie Geesteswetenschappen 2011, is benoemd tot hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Anna Watts

hoogleraar Astrofysica, heeft de Mid-Careerprize van de High Energy Astrophysics Division van de American Astronomy Society in de wacht gesleept voor haar onderzoek naar neutronensterren.

ANNE WATTS
Freddy Weima

Politicologie 1996, directeur-bestuurder van Nuffic, is de nieuwe voorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

Sweder van Wijnbergen

hoogleraar Macro-economie, voormalig hoofdeconoom bij de Wereldbank, voormalig secretaris-generaal op het Ministerie van Economische Zaken, heeft de Pierson Penning ontvangen. Deze penning wordt eens in de drie jaar als oeuvreprijs uitgereikt aan een econoom die veel heeft betekend voor de economische wetenschap.

Alice Twemlow

is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Wim Crouwel leerstoel Geschiedenis, theorie en sociologie van grafisch ontwerpen en visuele cultuur aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. De leerstoel is ingesteld namens het Wim Crouwel Instituut, een stichting die zich inzet voor het toegankelijk maken van erfgoed grafische vormgeving voor onderzoek en onderwijs. Twemlow combineert het hoogleraarschap met haar werkzaamheden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de Universiteit Leiden.

Michael Wise

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Observational High-Energy Astrophysics, in het bijzonder Black-Hole Feedback, aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

MICHAEL WISE
Marten Zwanenburg

is benoemd tot hoogleraar Militair Recht, in het bijzonder het recht tijdens militaire operaties, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De meest recente personalia vindt u op alumni.uva.nl/personalia. Zelf een nieuwe functie? Kent u iemand die iets bijzonders deed of een mooie prijs won? Tips zijn welkom via spui@uva.nl. Zie ook: uva.nl/hoogleraarsbenoemingen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp