IN DIT NUMMER

Online alumni magazine september 2022

VAN DE REDACTIE

Een nieuw academisch jaar

Democratie is geen vanzelfsprekendheid. Het nieuwe academische jaar werd op maandag 5 september daarom ingeluid met een krachtig pleidooi om als universiteit bij te dragen aan een veerkrachtige, democratische samenleving. In haar welkomstrede besprak Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur, hoe de UvA de internationale rechtsorde en Nederlandse democratische waarden kan ondersteunen. Ze noemde het onderzoek naar de mechanismen die democratie bevorderen of ondermijnen, de aandacht voor academisch burgerschap in de opleidingen en de bijdrage van wetenschappers in het maatschappelijke debat. De UvA kan daarnaast een academisch huis bieden aan studenten en wetenschappers uit conflictgebieden.

Deze oproep tot maatschappelijke betrokkenheid laat zien hoe de universiteit steeds meer de weg vindt naar complexe vraagstukken die de maatschappij in hun greep houden. Daarbij blijft het niet bij woorden, sommige UvA-onderzoekers staan ook met hun laarzen in de modder. Zo onderzoekt bodemecoloog Elly Morriën hoe ammoniakemissies, een verbinding van stikstof en waterstof, in het boerenbedrijf teruggedrongen kunnen worden. Zij werkt samen met boeren in Wijdenes, om tot manieren te komen om het stikstofprobleem in Nederland terug te dringen. In de rubriek Gesprek in deze SPUI-uitgave vertelt zij, met collega-ecoloog Annemarie van Wezel, over beter bodembeheer, bescherming van de waterkwaliteit en manieren waarop de wetenschap kan helpen de landbouw in Nederland te behouden.

De opening van het academisch jaar was in meerdere opzichten een bijzonder moment. Een van de eerstejaarsstudenten, kroonprinses Amalia, verbrak een koninklijke traditie door voor de UvA te kiezen. Ze is een van de vele nieuwe gezichten. Voor dit studiejaar hebben zich meer dan 40.000 studenten aangemeld.  Niet eerder was de belangstelling voor de UvA, al jaren in de top-twintig van beste universiteiten in Europa, zo groot. Verwacht wordt dat de universiteit binnen enkele jaren afstevent op 50.000 studenten of meer, een aantal waar zij momenteel nauwelijks op berekend is. Een groeiend aantal studenten, dit jaar zo’n dertig procent, komt uit het buitenland, aangetrokken door het veelzijdige Engelstalige aanbod.

Met de AUV-alumnusprijs laat de UvA zien dat ze haar maatschappelijke taak en jonge wetenschappers koestert. Deze jaarlijkse aanmoedigingsprijs van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging is bedoeld voor jonge UvA-alumni die via een aansprekend project een bijzondere bijdrage aan de maatschappij leveren. In 2021 won Karijn Helsloot de eerste prijs met haar stichting Taal naar Keuze. Kandidaten voor dit jaar kunnen aangemeld worden tot 3 oktober, de prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse dag van de Amsterdamse Universiteitsvereniging op 5 november. Het wordt een dag met oude studiegenoten, oude en wellicht ook nieuwe vrienden. We hopen dat u erbij kunt zijn.

VAN DE REDACTIE

Een nieuw academisch jaar

Democratie is geen vanzelfsprekendheid. Het nieuwe academische jaar werd op maandag 5 september daarom ingeluid met een krachtig pleidooi om als universiteit bij te dragen aan een veerkrachtige, democratische samenleving. In haar welkomstrede besprak Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur, hoe de UvA de internationale rechtsorde en Nederlandse democratische waarden kan ondersteunen. Ze noemde het onderzoek naar de mechanismen die democratie bevorderen of ondermijnen, de aandacht voor academisch burgerschap in de opleidingen en de bijdrage van wetenschappers in het maatschappelijke debat. De UvA kan daarnaast een academisch huis bieden aan studenten en wetenschappers uit conflictgebieden.

Deze oproep tot maatschappelijke betrokkenheid laat zien hoe de universiteit steeds meer de weg vindt naar complexe vraagstukken die de maatschappij in hun greep houden. Daarbij blijft het niet bij woorden, sommige UvA-onderzoekers staan ook met hun laarzen in de modder. Zo onderzoekt bodemecoloog Elly Morriën hoe ammoniakemissies, een verbinding van stikstof en waterstof, in het boerenbedrijf teruggedrongen kunnen worden. Zij werkt samen met boeren in Wijdenes, om tot manieren te komen om het stikstofprobleem in Nederland terug te dringen. In de rubriek Gesprek in deze SPUI-uitgave vertelt zij, met collega-ecoloog Annemarie van Wezel, over beter bodembeheer, bescherming van de waterkwaliteit en manieren waarop de wetenschap kan helpen de landbouw in Nederland te behouden.

De opening van het academisch jaar was in meerdere opzichten een bijzonder moment. Een van de eerstejaarsstudenten, kroonprinses Amalia, verbrak een koninklijke traditie door voor de UvA te kiezen. Ze is een van de vele nieuwe gezichten. Voor dit studiejaar hebben zich meer dan 40.000 studenten aangemeld.  Niet eerder was de belangstelling voor de UvA, al jaren in de top-twintig van beste universiteiten in Europa, zo groot. Verwacht wordt dat de universiteit binnen enkele jaren afstevent op 50.000 studenten of meer, een aantal waar zij momenteel nauwelijks op berekend is. Een groeiend aantal studenten, dit jaar zo’n dertig procent, komt uit het buitenland, aangetrokken door het veelzijdige Engelstalige aanbod.

Met de AUV-alumnusprijs laat de UvA zien dat ze haar maatschappelijke taak en jonge wetenschappers koestert. Deze jaarlijkse aanmoedigingsprijs van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging is bedoeld voor jonge UvA-alumni die via een aansprekend project een bijzondere bijdrage aan de maatschappij leveren. In 2021 won Karijn Helsloot de eerste prijs met haar stichting Taal naar Keuze. Kandidaten voor dit jaar kunnen aangemeld worden tot 3 oktober, de prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse dag van de Amsterdamse Universiteitsvereniging op 5 november. Het wordt een dag met oude studiegenoten, oude en wellicht ook nieuwe vrienden. We hopen dat u erbij kunt zijn.

VOORTAAN DIRECT SPUI IN JE MAILBOX ONTVANGEN?

GEEF JE MAILADRES DOOR

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp