UNIVERSITEITSFONDS

Online alumni magazine VOORJAAR 2023
Online alumni magazine VOORJAAR 2023

UNIVERSITEITS­FONDS

Melchior Bussink (midden) met twee deelnemers aan de Law Clinics die werden gesteund door het Universiteitsfonds. Links Jordan Dittmar (24), rechts Lila Blankestijn (22).

 In onze universitaire gemeenschap hebben we elkaar veel te bieden

tekst | Steven den Boer & Wieneke Wolthuis
beeld | Anja Robertus

 In onze universitaire gemeenschap hebben we elkaar veel te bieden

tekst | Steven den Boer & Wieneke Wolthuis
beeld | Anja Robertus

Melchior Bussink (midden) met twee deelnemers aan de Law Clinics die werden gesteund door het Universiteitsfonds. Links Jordan Dittmar (24), rechts Lila Blankestijn (22).

leestijd: 8 min

Dat Melchior Bussink, student Geschiedenis aan de UvA van 1999 tot 2006, zou terugkeren naar de UvA, had hij in die jaren niet kunnen bevroeden. In januari begon hij als hoofd Alumnirelaties en directeur van het Amsterdams Universiteitsfonds. Een gesprek over zijn studententijd, de waarde van wederkerigheid in de universitaire gemeenschap en de vele kansen die het Universiteitsfonds biedt.

Melchior Bussink (43), geboren in Noordoost-Groningen, studeerde Nieuwste Geschiedenis met een focus op Azië. Hij studeerde ook in Hongkong en schreef zijn UvA-scriptie over de studentenopstand in Beijing in 1989. Bussink: ‘Thuis hing een poster van Tank Man aan de muur, een beroemde foto waarop een demonstrant in z’n eentje een colonne tanks probeert tegen te houden. Dat beeld heeft me altijd geïntrigeerd. Ook de diplomatieke kant van een conflict vond ik interessant. Daarom ben ik na mijn studie in Beijing bij de Nederlandse ambassade gaan werken.’

Tijdens zijn studie verdiepte Bussink zich in de vele internationale gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. Ook kreeg hij de kans met medestudenten voor de organisatie Grand Tour internationale studiereizen te organiseren, met een reisbeurs van de UvA.

‘Het heeft mijn blik op de wereld vergroot en daar ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor.’ Toen hij voor de keuze stond of hij iets met diplomatie ging doen, wilde Bussink toch meer de creatieve en maatschappelijke kant op. Hij werd campagneleider en later hoofd bij een stichting die zich richtte op internationale culturele samenwerking. Zijn band met de UvA verwaterde. Bussink: ‘Net als veel alumni herinner ik me de UvA vooral als de plek waar een bijzondere tijd in mijn leven zich afspeelde. Het draaide om de stad, de vrienden en de ervaringen. Dat je later als alumnus zelf veel kunt hebben aan de universiteit en van betekenis kunt zijn voor anderen, heb ik mij toen nog niet gerealiseerd.’

Bussink:

‘Dat je als alumnus nog veel aan de UvA kunt hebben, en van betekenis kunt zijn voor studenten, heb ik mij toen niet gerealiseerd’

Melchior Bussink (43), geboren in Noordoost-Groningen, studeerde Nieuwste Geschiedenis met een focus op Azië. Hij studeerde ook in Hongkong en schreef zijn UvA-scriptie over de studentenopstand in Beijing in 1989. Bussink: ‘Thuis hing een poster van Tank Man aan de muur, een beroemde foto waarop een demonstrant in z’n eentje een colonne tanks probeert tegen te houden. Dat beeld heeft me altijd geïntrigeerd. Ook de diplomatieke kant van een conflict vond ik interessant. Daarom ben ik na mijn studie in Beijing bij de Nederlandse ambassade gaan werken.’

Tijdens zijn studie verdiepte Bussink zich in de vele internationale gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. Ook kreeg hij de kans met medestudenten voor de organisatie Grand Tour internationale studiereizen te organiseren, met een reisbeurs van de UvA. ‘Het heeft mijn blik op de wereld vergroot en daar ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor.’ Toen hij voor de keuze stond of hij iets met diplomatie ging doen, wilde Bussink toch meer de creatieve en maatschappelijke kant op. Hij werd campagneleider en later hoofd bij een stichting die zich richtte op internationale culturele samenwerking. Zijn band met de UvA verwaterde. Bussink: ‘Net als veel alumni herinner ik me de UvA vooral als de plek waar een bijzondere tijd in mijn leven zich afspeelde. Het draaide om de stad, de vrienden en de ervaringen. Dat je later als alumnus zelf veel kunt hebben aan de universiteit en van betekenis kunt zijn voor anderen, heb ik mij toen nog niet gerealiseerd.’

Filantropie

Met de jaren groeide zijn interesse voor filantropie. ‘Dat mensen bereid zijn een deel van hun vermogen te schenken en iets terug willen doen voor de samenleving, is toch fantastisch’, licht Bussink toe. De laatste jaren bouwde hij relaties op voor het Rijksmuseum als hoofd Fondsen & Stichtingen en organiseerde hij samenwerkingen met filantropische partners uit binnen- en buitenland. Maar zijn belangstelling was breder dan de cultuursector. ‘Toen ik zag dat de UvA iemand zocht die het waardevolle alumninetwerk van de UvA verder wil uitbouwen en ervaring heeft met fondsenwerving, ben ik ervoor gegaan. Ik ben heel blij dat dat gelukt is en ik sinds januari ook hier mag werken met een leuk en professioneel team.’

Bussink heeft de eerste periode vooral geluisterd en kennisgemaakt met collega’s, alumni, faculteiten en andere relaties. ‘De nieuwsgierigheid die er binnen de UvA heerst, de grote inzet van vrijwilligers en bestuursleden en de vele bijzondere projecten die het Universiteitsfonds steunt, hebben indruk gemaakt. Neem de Business and Human Rights Clinic waarover ik sprak met Jordan Dittmar en Lila Blankestijn. Zij doen juridische praktijkervaring op zoals het opstellen van een klacht tegen bedrijven in Colombia die de mensenrechten schenden en maken zo het verschil voor vele mensen. Geweldig dat dit kan door de steun van onze donateurs.’

Bussink:

‘Dat je als alumnus nog veel aan de UvA kunt hebben, en van betekenis kunt zijn voor studenten, heb ik mij toen niet gerealiseerd’

Tijdens haar studie deed Jordan Dittmar (rechts) juridische praktijkervaring op bij de Business Law Human Rights Clinic. Met een team van de Law Clinic onderzocht ze mensenrechtenovertredingen van Europese bedrijven in Colombia. Met steun van het Amsterdams Universiteitsfonds ging zij met haar team naar Colombia om daar met slachtoffers te praten. ‘Ons onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeenschap in Colombia een klacht heeft ingediend tegen de bedrijven. Na een bezoek voelden we nog meer de urgentie en het belang om hen te helpen met de klacht.’ Binnenkort gaat Dittmar bij deze zaak beginnen als stagiair strategisch procesadvocaat.

Studenten helpen

De wederkerigheid in de relaties biedt volgens Bussink veel kansen. ‘De alumnigemeenschap is groot en zeer divers. Na hun studietijd vliegen alumni uit naar allerlei plekken in de samenleving: het openbaar bestuur, maatschappelijke en culturele organisaties en het bedrijfsleven. Hoe mooi is het om deze kennis en ervaring te delen, zowel onderling als met studenten? Bijvoorbeeld door studenten te helpen met carrièreadvies, door een gastcollege te geven rondom interdisciplinaire vraagstukken zoals duurzaamheid of artificial intelligence, door faculteiten te helpen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, of door onderzoeken te steunen via het Amsterdams Universiteitsfonds. Op die manier zijn we er voor elkaar. Dus of je nu 20, 35 of 75 jaar bent, als je met mensen uit je vakgebied wilt praten, dan kan dat. Je kunt jezelf zijn en je kunt altijd bij iemand terecht, ook voor de gezelligheid. Daarom is het belangrijk dat onze studenten weten dat de UvA ze niet laat vallen zodra ze afgestudeerd zijn.’

Het Amsterdams Universiteitsfonds, waarvan Bussink directeur is, is een onafhankelijke stichting die op basis van objectieve criteria de academische dromen van studenten en onderzoekers van de UvA steunt. Wat maakt het zo bijzonder? ‘Het fonds zorgt voor een verbinding tussen wetenschap en samenleving. De donateurs maken interdisciplinaire projecten en onderzoek met een maatschappelijke impact mogelijk. Of ze dragen bij aan studie- en reisbeurzen voor studenten. Een belangrijk onderdeel van het Amsterdams Universiteitsfonds zijn de Fondsen op Naam. Dit zijn donateurs die bereid zijn om hun vermogen te schenken. Met deze donaties creëren we brede impact. Een mooi voorbeeld is het fonds van Henk van Os. Hij is voormalig directeur van het Rijksmuseum, emeritus universiteitshoogleraar aan de UvA en iemand die veel voor de ontwikkeling van studenten heeft gedaan. Zijn Henk van Os Fonds zorgt ervoor dat studenten en promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen de wereld kunnen ontdekken met een reisbeurs.’

Uitnodiging

Bussink vraagt iedereen die aan de UvA heeft gestudeerd om mee te doen. ‘Sluit je aan, verbind je aan de UvA zodat we kunnen samenwerken aan maatschappelijk relevante uitdagingen en er kunnen zijn voor studenten die ons nodig hebben. Een gemeenschap van nu, met oog voor de toekomst.’

Filantropie

Met de jaren groeide zijn interesse voor filantropie. ‘Dat mensen bereid zijn een deel van hun vermogen te schenken en iets terug willen doen voor de samenleving, is toch fantastisch’, licht Bussink toe. De laatste jaren bouwde hij relaties op voor het Rijksmuseum als hoofd Fondsen & Stichtingen en organiseerde hij samenwerkingen met filantropische partners uit binnen- en buitenland. Maar zijn belangstelling was breder dan de cultuursector. ‘Toen ik zag dat de UvA iemand zocht die het waardevolle alumninetwerk van de UvA verder wil uitbouwen en ervaring heeft met fondsenwerving, ben ik ervoor gegaan. Ik ben heel blij dat dat gelukt is en ik sinds januari ook hier mag werken met een leuk en professioneel team.’

Bussink heeft de eerste periode vooral geluisterd en kennisgemaakt met collega’s, alumni, faculteiten en andere relaties. ‘De nieuwsgierigheid die er binnen de UvA heerst, de grote inzet van vrijwilligers en bestuursleden en de vele bijzondere projecten die het Universiteitsfonds steunt, hebben indruk gemaakt. Neem de Business and Human Rights Clinic waarover ik sprak met Jordan Dittmar en Lila Blankestijn. Zij doen juridische praktijkervaring op zoals het opstellen van een klacht tegen bedrijven in Colombia die de mensenrechten schenden en maken zo het verschil voor vele mensen. Geweldig dat dit kan door de steun van onze donateurs.’

Tijdens haar studie deed Jordan Dittmar (rechts) juridische praktijkervaring op bij de Business Law Human Rights Clinic. Met een team van de Law Clinic onderzocht ze mensenrechtenovertredingen van Europese bedrijven in Colombia. Met steun van het Amsterdams Universiteitsfonds ging zij met haar team naar Colombia om daar met slachtoffers te praten. ‘Ons onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeenschap in Colombia een klacht heeft ingediend tegen de bedrijven. Na een bezoek voelden we nog meer de urgentie en het belang om hen te helpen met de klacht.’ Binnenkort gaat Dittmar bij deze zaak beginnen als stagiair strategisch procesadvocaat.

Bussink:

‘Hoe mooi is het om kennis en ervaring te delen, onderling en met studenten’

Lila Blankestijn (links) twijfelde eraan of Business Human Rights wel iets voor haar was. Pas toen ze in de Business and Human Rights Clinic juridische praktijkervaring kon opdoen, besefte ze hoe belangrijk deze studierichting voor de samenleving is. ‘Ons project ging over een digitaal platform voor vacatures, waarin een discriminatoire uitkomst zat. Onze client was erg gepassioneerd over de aanklacht.’ Ook kon Blankestijn zich in de Law Clinic inhoudelijk en persoonlijk ontwikkelen. ‘Wie ben je als advocaat en hoe wil je jezelf neerzetten?’

STUDENTEN HELPEN

De wederkerigheid in de relaties biedt volgens Bussink veel kansen. ‘De alumnigemeenschap is groot en zeer divers. Na hun studietijd vliegen alumni uit naar allerlei plekken in de samenleving: het openbaar bestuur, maatschappelijke en culturele organisaties en het bedrijfsleven. Hoe mooi is het om deze kennis en ervaring te delen, zowel onderling als met studenten? Bijvoorbeeld door studenten te helpen met carrièreadvies, door een gastcollege te geven rondom interdisciplinaire vraagstukken zoals duurzaamheid of artificial intelligence, door faculteiten te helpen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, of door onderzoeken te steunen via het Amsterdams Universiteitsfonds. Op die manier zijn we er voor elkaar. Dus of je nu 20, 35 of 75 jaar bent, als je met mensen uit je vakgebied wilt praten, dan kan dat. Je kunt jezelf zijn en je kunt altijd bij iemand terecht, ook voor de gezelligheid. Daarom is het belangrijk dat onze studenten weten dat de UvA ze niet laat vallen zodra ze afgestudeerd zijn.’

Het Amsterdams Universiteitsfonds, waarvan Bussink directeur is, is een onafhankelijke stichting die op basis van objectieve criteria de academische dromen van studenten en onderzoekers van de UvA steunt. Wat maakt het zo bijzonder?

‘Het fonds zorgt voor een verbinding tussen wetenschap en samenleving. De donateurs maken interdisciplinaire projecten en onderzoek met een maatschappelijke impact mogelijk. Of ze dragen bij aan studie- en reisbeurzen voor studenten. Een belangrijk onderdeel van het Amsterdams Universiteitsfonds zijn de Fondsen op Naam. Dit zijn donateurs die bereid zijn om hun vermogen te schenken. Met deze donaties creëren we brede impact. Een mooi voorbeeld is het fonds van Henk van Os. Hij is voormalig directeur van het Rijksmuseum, emeritus universiteitshoogleraar aan de UvA en iemand die veel voor de ontwikkeling van studenten heeft gedaan. Zijn Henk van Os Fonds zorgt ervoor dat studenten en promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen de wereld kunnen ontdekken met een reisbeurs.’

Uitnodiging

Bussink vraagt iedereen die aan de UvA heeft gestudeerd om mee te doen. ‘Sluit je aan, verbind je aan de UvA zodat we kunnen samenwerken aan maatschappelijk relevante uitdagingen en er kunnen zijn voor studenten die ons nodig hebben. Een gemeenschap van nu, met oog voor de toekomst.’

Bussink:

‘Hoe mooi is het om kennis en ervaring te delen, onderling en met studenten’

Lila Blankestijn (links) twijfelde eraan of Business Human Rights wel iets voor haar was. Pas toen ze in de Business and Human Rights Clinic juridische praktijkervaring kon opdoen, besefte ze hoe belangrijk deze studierichting voor de samenleving is. ‘Ons project ging over een digitaal platform voor vacatures, waarin een discriminatoire uitkomst zat. Onze client was erg gepassioneerd over de aanklacht.’ Ook kon Blankestijn zich in de Law Clinic inhoudelijk en persoonlijk ontwikkelen. ‘Wie ben je als advocaat en hoe wil je jezelf neerzetten?’

Melchior Bussink

m.m.bussink@uva.nl

2001-2006 Nieuwste Geschiedenis, UvA
2003 Hong Kong Baptist University
2006-2007 Ministerie Buitenlandse Zaken
2007-2014 Strategisch research & advies, campaigning, BKB
2014-2018 Head of Campaigns & Productions, DutchCulture
2018-2022 Hoofd Fondsen & Stichtingen, Rijksmuseum
2022-heden Bestuurslid Mensen Maken Amsterdam

Bussink woont al 25 jaar met plezier in Amsterdam, de laatste tien jaar in Noord met zijn vrouw en drie kinderen. Hij sport en is regelmatig te vinden in de natuur, een museum of in het theater.

Melchior Bussink

m.m.bussink@uva.nl

2001-2006 Nieuwste Geschiedenis, UvA
2003 Hong Kong Baptist University
2006-2007 Ministerie Buitenlandse Zaken
2007-2014 Strategisch research & advies, campaigning, BKB
2014-2018 Head of Campaigns & Productions, DutchCulture
2018-2022 Hoofd Fondsen & Stichtingen, Rijksmuseum
2022-heden Bestuurslid Mensen Maken Amsterdam

Bussink woont al 25 jaar met plezier in Amsterdam, de laatste tien jaar in Noord met zijn vrouw en drie kinderen. Hij sport en is regelmatig te vinden in de natuur, een museum of in het theater.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp