COLUMN & PERSONALIA

Online alumni magazine WINTER 2022/2023
Online alumni magazine WINTER 2022/2023

COLUMN & PERSONALIA

Een personage met een rafelrandje

Leestijd: 4 min

Christiaan Alberdingk Thijm (1971)

c.a.alberdingkthijm@uva.nl

1991-1996 Nederlands recht, UvA
1996-1997 LL.M. King’s College London
1998-2000 Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek
2001-2013 Advocaat SOLV
2006-heden docent Informatierecht, UvA
2011 Roman Het proces van de eeuw
2013-heden Advocaat bureau Brandeis
2021 Roman De familie Wachtman

tekst | Christiaan Alberdingk Thijm

Een personage met een rafelrandje

Leestijd: 4 min

Christiaan Alberdingk Thijm (1971)

c.a.alberdingkthijm@uva.nl

1991-1996 Nederlands recht, UvA
1996-1997 LL.M. King’s College London
1998-2000 Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek
2001-2013 Advocaat SOLV
2006-heden docent Informatierecht, UvA
2011 Roman Het proces van de eeuw
2013-heden Advocaat bureau Brandeis
2021 Roman De familie Wachtman

tekst | Christiaan Alberdingk Thijm
Schrijver, advocaat en UvA-docent Christiaan Alberdingk Thijm wordt geïnterviewd door Philip Wachtman, de hoofdpersoon van zijn vorig jaar verschenen roman ‘De familie Wachtman’.


Door onze medewerker Philip Wachtman

Er zijn mensen die denken dat je het op een achterafmiddag erbij kan doen, les geven of schrijven. Beroepen waar anderen gerust een hele werkweek aan besteden, dag in dag uit, jaar na jaar, dat doen zij er een beetje bij, alsof het een hobby is. Zo’n type is Christiaan Alberdingk Thijm. Toen de redactie van dit tijdschrift mij vroeg hem te interviewen, had ik geen flauw idee wie of wat hij was. Een schrijver? Universitair docent? Nou, eigenlijk gewoon een advocaat die er wat dingen bij doet. Ik vond hem meteen een verschrikkelijke uitslover. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Enfin, erg veel enthousiasme wekte het verzoek van de redactie niet bij mij op. Maar een gewezen universitair hoofddocent moet wat om de inflatie en de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden, dus de schnabbel kwam niet geheel ongelegen.

We gaan in gesprek over zijn nieuwe roman De familie Wachtman. Het boek speelt zich af op de Universiteit van Amsterdam, op de rechtenfaculteit om precies te zijn. Alberdingk Thijm neemt de lezer mee langs de boekenstallen in de Oudemanhuispoort, door de gangen van de rechtenfaculteit, naar de collegezalen.

Waarom een roman over de Universiteit van Amsterdam?
De universitaire wereld spreekt tot de verbeelding. De campusnovel is een genre op zichzelf. Denk aan The Secret History van Donna Tart of, dichter bij huis, Onder Professoren van Willem Frederik Hermans. De universiteit is een biotoop met een specifiek soort inwoners: studenten en docenten. Hoe die zich tot elkaar verhouden, leidt al snel tot spanning.

De roman gaat onder meer over #metoo. Is dat schering en inslag op de Universiteit van Amsterdam?
Grensoverschrijdend gedrag doet zich in alle geledingen van de samenleving voor, ook op de universiteit. Mijn hoofdpersoon, Philip Wachtman, wordt onterecht beschuldigd door een studente, die denkt dat ze zijn dochter is.

Christiaan Alberdingk Thijm

Denkt dat ze zijn dochter is?
Philip is universitair hoofddocent bij het Instituut voor Familierecht, gepromoveerd op een proefschrift over de bescherming van de anonimiteit van de spermadonor. Tijdens zijn promotieonderzoek is hij zelf ook donor geworden. Dat is een beetje uit de hand gelopen, zoals hij het zelf zegt. Inmiddels heeft hij 411 kinderen, die allemaal niet weten dat hij hun vader is. Door een uitspraak van de rechter dreigt hij zijn geheim prijs te moeten geven.

U heeft ook aan de Oudemanhuispoort gestudeerd. Bevat de roman veel autobiografische elementen?
Je kan de roman uit de auteur halen, maar de auteur nooit helemaal uit de roman. Het was een genot om voor mijn boek weer door de gangen van de Oudemanshuispoort te dwalen. De rechtenfaculteit is inmiddels naar het Roeterseiland verhuisd, maar de Poort met zijn kruip-door-sluip-doorgangen spreekt veel meer tot de verbeelding. Het is ook de plek waar ik het idee kreeg voor het boek. In 2011 las ik een interview in Folia met een studente die op zoek was naar haar biologische vader. Op haar vijftiende was ze in korte tijd allebei haar ouders verloren. Tijdens het opruimen van de zolder vond ze een map met papieren van het ziekenhuis, het AMC. Daaruit bleek dat de man die haar had opgevoed niet haar biologische vader was.

Lijkt u eigenlijk op uw hoofdpersoon, Philip Wachtman?
Philip Wachtman is een wat gezette man met een midlife crisis, een tikkeltje autistisch, anti sociaal, die altijd tegen de stroom in gaat, wars is van sociale media, mopperig, en last van winderigheid heeft. En je vraag is of ik op hem lijk? Misschien. Je vergroot trekken van jezelf. Ik ben vrij eigenwijs, net als Philip Wachtman, een eigenschap die ik van mijn moeder heb. Ik kom uit een gezin van vijf jongens en we zijn allemaal even eigenwijs.

Je bent niet heel aardig over hem.
Een hoofdpersoon die heel aardig is, is verschrikkelijk saai. Een personage moet een rafelrandje hebben. Tegelijkertijd heb ik een zwak voor Philip Wachtman. Ik heb een zwak voor de underdog, degene die afwijkt van de maat. Iemand die verstrikt raakt in systemen. Philip is een klassieke antiheld.

Daar moet ik het dan maar mee doen.
Het was leuk je even te spreken, Philip. Hopelijk maken ze je schorsing binnenkort ongedaan.

PERSONALIA

NOOR ABDULHUSSAIN

Scheikunde 2017, promotie Sciences 2022, ontvangt net als Lotte Schreuders, Chemistry (joint degree) 2020, en Mimi den Uijl, Chemistry (joint degree) 2018, de KNCV Van Marumpenning 2022 van de Koninklijke Nederlandse Scheikunde Vereniging (KNCV). Deze sisters in science ontvangen de prijs omdat ze hun dagelijkse werk en leven als vrouwelijke wetenschappers in de chemie delen via hun Instagram-account sistersinscience_nl. Hierbij laten ze ook de minder mooie kanten niet onderbelicht.

CAROLINE VAN ALPHEN

Kunstgeschiedenis 2014, Museum Studies 2016, is benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV).

SIBLE ANDRINGA

Engelse taal- en letterkunde 1998, promotie Applied Linguistics 2005, is benoemd tot hoogleraar Didactiek van de tweedetaalverwerving aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Andringa heeft een speciale belangstelling voor taalverwerving in de context van onderwijs. Zo onderzocht hij de professionalisering van docenten op het gebied van meertaligheid en was hij betrokken bij project MIND, een onderzoek naar de invloed van meertalige kinderopvang op de taalontwikkeling van jonge kinderen. Als hoogleraar wil hij een verbindende schakel zijn tussen wetenschap en taalonderwijspraktijk.

SIMONE ATANGANA BEKONO

is per 1 november 2022 benoemd tot Honorary Fellow aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Leidraad binnen het fellowship is het thema ‘Intimiteit in literatuur’. De dichter en schrijver onderzoekt met studenten Neerlandistiek en Mediastudies hoe in maatschappelijk geëngageerd literair werk en drama, intimiteit wordt gecreëerd tussen personages die zich steeds opnieuw moeten verhouden tot hun maatschappelijke en culturele positie.

Simone Atangana Bekono
JAN ATEN

universitair docent Pathologie aan de Faculteit der Geneeskunde, is benoemd tot Docent van het Jaar 2022. Aten is ook coördinator van het vak Pathologie waarbij hij zich verdiept in experimentele pathologie op het gebied van immunologie, nefrologie en celbiologie.

CEES VAN BAAR

Geschiedenis 1988, is de nieuwe ambassadeur voor Nederland in Vietnam. Op 19 September 2022 overhandigde hij zijn geloofsbrieven aan president Nguyen Xuan Phuc. (zie foto)

ANNA BOSSHARD

wint de Isaac Roetprijs 2022 voor het organiseren van reparatieworkshops. Hiermee wil zij jonge mensen stimuleren hun kledingconsumptie te verminderen. De Isaac Roetprijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Amsterdams Universiteitsfonds en de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen, aan een student of onderzoeker wiens project de overtuigingen van Isaac Roet promoot: het streven naar een eerlijke, rechtvaardige, veilige en duurzame wereld.

Jan Aten
Cees van Baar
DIMITRIS BOURIS

promotie Politicologie en Internationale Betrekkingen 2011, universitair docent Transnational Configurations, Conflict and Governance, kreeg de Jean Monnet Chair toegekend, met als aandachtsgebied de EU als mondiale actor. Focus van zijn onderzoek ligt op het snijvlak van internationale betrekkingen (IR-theorie, vredesopbouw, staatsopbouw, hervorming van de veiligheidssector, conflictoplossing), EU-studies (EU-externe betrekkingen, EU-gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid) en Midden-Oosten- en Noord-Afrika-studies (met bijzondere aandacht voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en Libië).

TESSEL BOUWENS

promotie Sciences 2021, ontvangt de Dick Stufkens Prijs 2022 voor haar proefschrift Pseudorotaxane Strategies for Guiding Self-Assembly and the Application of Molecular Machinery in Photoelectrochemical Devices vanwege de kwaliteit van haar onderzoek en de breedte van haar wetenschappelijke benadering. Haar experimentele productie wordt door de jury als opmerkelijk beschouwd, gezien de beperkende coronamaatregelen.

HARRO BOUWMEESTER

promotie Plantenfysiologie 1990, hoogleraar bij het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS), ontvangt een door de European Research Counsil (ERC) gefinancierde Proof of Concept beurs voor het project LGSMAIZE. Met deze subsidie wil Bouwmeester testen of hij Afrikaanse maïssoorten genetisch kan modificeren om ze resistent te maken tegen de parasitaire plant Striga.

Anna Bosshard
MELCHIOR BUSSINK

Geschiedenis 2006, is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot directeur van het Amsterdams Universiteitsfonds. Daarnaast wordt hij hoofd van de afdeling Alumnirelaties.

FEIKE DIETZ

promotie Letterkunde 2012, is benoemd tot hoogleraar Mondiale dynamiek van de Nederlandse letterkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Haar onderzoek gaat over de relatie tussen vroegmoderne teksten, kennis en lezen, met speciale interesse voor jeugd, vrouwen en meisjes.

ANOUK VAN DIJK

ontvangt net als Klaas Eller, Willemijn Krebbekx, Marloes Oomen, Katrina Perehudoff, Alexander Savi, Lana Sirri, en Bob Pirok, allen UvA-wetenschappers, een Veni-subsidie van maximaal 280 duizend euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze subsidie kunnen zij de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Melchior Bussink
HAN VAN DISSEL

hoogleraar en decaan FEB, ontving de ontving de Frans Banninck Cocqpenning tijdens zijn afscheidscollege op 21 oktober uit handen van locoburgemeester Rutger Groot Wassink.

Han van Dissel
TIJMEN DOKTER

master Publieksgeschiedenis 2021, is de winnaar van de Museumtalentprijs 2022. Hij onderscheidt zich als jonge erfgoedprofessional door de innovatieve wijze waarop hij verbinding weet te leggen tussen collectie en publiek. In het Nationaal Militair Museum vindt hij de juiste publieksgerichte vorm om militair-historische inhoud over te dragen.

IRIS VAN DOMSELAAR

promotie Rechtsgeleerdheid 2014, is benoemd tot hoogleraar Rechtsfilosofie en beroepsethiek voor juristen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het onderzoek van Van Domselaar richt zich op de vraag hoe je ethiek in de rechtspraktijk kunt verantwoorden, met name in relatie tot de klassieke juridische instituties en juridische rollen die relevant zijn voor het veiligstellen van waarden van politieke moraliteit en de rechtsstaat.

MARGREET DORLEIJN

promotie Geesteswetenschappen 1996, taalwetenschapper verbonden aan het Amsterdam Center for Language and Communication, won samen met Hanneke van der Heijden de prestigieuze Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor hun vertalingen uit het Turks. Samen vertaalden zij werk van onder meer Halid Ziya Uşaklıgil, Oğuz Atay en Elif Shafak. En introduceerden zij de boeken van Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk in Nederland. Aan de prijs is een bedrag van 35 duizend euro verbonden.

Tijmen Dokter
ERIK GARNETT

promotie Scheikunde 2009, bijzonder hoogleraar bij het Institute of Physics (IoP) bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), ontvangt van de Koninklijke Nederlandse Scheikunde Vereniging (KNCV) de KNCV Gouden Medaille. Dit is de belangrijkste Nederlandse prijs voor onderzoekers die zich onderscheiden op het gebied van chemisch speurwerk in de breedste zin. Met zijn interdisciplinaire aanpak integreert Garnett verschillende werkvelden van chemie en natuurkunde. Deze unieke aanpak maakt hem een leider van wereldformaat op het gebied van ‘solar applications’ en lichtgedreven chemie.

WILLIAM GOSLING

promotie Geografie 2004, is benoemd tot hoogleraar Paleo-ecologie en biogeografie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Gosling studeerde fysieke geografie en archeologie en ontdekte dat oude microfossielen, zoals pollen of schimmelsporen, veranderingen in de omgeving en menselijke activiteit in het verleden kunnen blootleggen. Hij is een wereldberoemde expert op het gebied van tropisch stuifmeel en veranderingen in het milieu tijdens het Kwartair (laatste 2,6 miljoen jaar). In zijn onderzoek plaatst Gosling actuele vraagstukken op het gebied van klimaatverandering in een breed perspectief door veranderingen in het milieu in het prehistorische verleden te bestuderen.

LARISSA HOOGSTEDER

promotie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde 2014, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). De leerstoel richt zich specifiek op onderzoek naar diagnostische instrumenten die meer informatie kunnen geven over de onderliggende problematiek, bijbehorende risicofactoren en de gezonde kant van jongeren met forensische problematiek.

ELISABETH JÄCKEL

master Psychologie 2019, promovendus bij de sectie Leadership & Management van Faculteit Economie en Bedrijfskunde, is de winnaar van de UvA-voorronde van de internationale Three Minute Thesis (3MT®)-pitchwedstrijd. De 3MT®-competitie begon oorspronkelijk aan de University of Queensland (Australië) en is sindsdien uitgegroeid tot een internationale competitie met deelnemers van negenhonderd universiteiten in 85 landen.

KATARINA JERKOVIĆ-ĆOSIĆ

promotie Economics and Business (EB) 2012, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke gezondheid en mondzorg aan de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA). De leerstoel is ingesteld namens de Hogeschool Utrecht (HU). Jerković-Ćosić, als lector verbonden aan de HU, gaat zich als hoogleraar bij ACTA richten op de inbedding van mondzorg binnen de publieke preventieve gezondheidszorg, vooral bij sociaal-maatschappelijke risicogroepen.

Nadja Jungmann
NADJA JUNGMANN

promotie Bestuurskunde en Rechtssociologie 1998, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht op de Bregstein-leerstoel aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ze houdt zich in dat kader bezig met het actuele thema van de schuldenproblematiek. In een periode van drie jaar onderzoekt zij hoe de wetgeving gericht op de aanpak van schulden werkt en waar verbeteringen mogelijk zijn.

ARNO KOURULA

promotie International Business 2009, is benoemd tot hoogleraar Business and Sustainability aan de Amsterdam Business School (ABS). Daarnaast is hij sinds 1 september medesectiehoofd van Strategy and International Business. Kourula doet onderzoek naar duurzaam ondernemen en bedrijfsethiek waarbij hij samenwerkingen tussen overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid bestudeert.

JANNE NIJMAN

is op voordracht van minister Hoekstra benoemd tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Nijman is sinds 2006 verbonden aan de UvA, waarvan de laatste acht jaar als hoogleraar History and Theory of International Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

JEROEN OERLEMANS

Politicologie (Internationale Betrekkingen) 1998, vaste fotograaf van de UvA, onder andere voor SPUI magazine, werd als oorlogsverslaggever in 2016 in Libië gedood door een sluipschutter van IS. In 2022 is de brug over de Boerenwetering bij de Diepenbrockstraat in Amsterdam officieel vernoemd naar deze dappere persfotograaf.

THIES PLASSMANN

wint de NNV AMO masterscriptieprijs tijdens de bijeenkomst van de Division of Atomic, Molecular, and Optical Physics van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV AMO). Plassmann kreeg de prijs voor zijn scriptie ‘A strontium Rydberg laser for quantum simulation with tweezer arrays’.

ANNIEK DE RUIJTER

promotie Rechtsgeleerdheid 2015, is benoemd tot hoogleraar Gezondheidsrecht en -beleid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ruijter wil onderzoeken hoe we het effect van het recht op de gezondheid kunnen meten. Daarnaast breekt zij een lans voor ervaringsonderwijs in de rechtenstudie.

KO DE RUYTER

promotie Bestuurskunde 1993, is benoemd tot hoogleraar Responsible Marketing Strategy aan de Amsterdam Business School (ABS). Focusgebieden van de Ruyters onderzoek zijn klantenbinding en loyaliteit, marketingstrategie en het gebruik van technologie op het grensvlak tussen bedrijven en markten. Ook onderzoekt hij de rol van marketing bij de transformatie van markten, bedrijven en consumentengedrag in de richting van sociaal en klimaatverantwoord ondernemen.

THIES PLAßMANN
Anniek de Ruijter
MARIEKE VAN SCHAIK

Politicologie (Internationale Betrekkingen) 1995, directeur Nederlandse Rode Kruis, is de nieuwe nummer 1 van De Dikke Blauwe 100. Deze ranglijst bevat de honderd invloedrijkste spelers in de Nederlandse filantropie.

PAUL SMEETS

promotie Finance 2012, is benoemd tot hoogleraar Sustainable Finance aan de Amsterdam Business School (ABS). Smeets onderzoekt wat beleggers motiveert om duurzaam te beleggen. Daarnaast bestudeert hij wat miljonairs motiveert om aan goede doelen te geven, hoe de rijken denken over inkomensherverdeling en of mensen gelukkiger worden door geld. Ook kijkt hij hoe goede doelen en beleggers de positieve impact op de maatschappij kunnen vergroten. Smeets wil dat duurzaamheid weer deel uitmaakt van het finance-onderwijsprogramma, daarbij wil hij samenwerken met wetenschappers uit andere disciplines.

ANJA SPANG

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Symbioses in Evolution aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De leerstoel is ingesteld namens het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Marieke van Schaik
RENÉ VAN STIPRIAAN

wint met zijn boek De zwijger. Het leven van Willem van Oranje zowel de Libris Geschiedenis Prijs 2022 als de Nederlandse Biografieprijs 2022. Het boek is ontvangen als een grondig en prettig geschreven werk, dat alle eerdere biografieën over Willem van Oranje overtreft.

JEROEN VERVLIET

Geschiedenis 1987, is sinds 1 oktober Head of Library Max Planck Institute for Procedural Law in Luxemburg.

ANDREA WIEGMAN

Geschiedenis 1997, is samen met Maxime Hallatu en Casper Vuurmans, toegetreden tot het bestuur van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV).

RENÉ VAN STIPRIAAN

De meest recente personalia vindt u via alumni.uva.nl/contact/personalia/personalia.html. Zelf een nieuwe functie? Kent u iemand die iets bijzonders deed of een mooie prijs won? Tips zijn welkom via spui@uva.nl. Zie ook: uva.nl/hoogleraarsbenoemingen.

De meest recente personalia vindt u via alumni.uva.nl/contact/personalia/personalia.html. Zelf een nieuwe functie? Kent u iemand die iets bijzonders deed of een mooie prijs won? Tips zijn welkom via spui@uva.nl. Zie ook: uva.nl/hoogleraarsbenoemingen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp