UVA IN BEWEGING

Online alumni magazine WINTER 2022/2023
Online alumni magazine WINTER 2022/2023

UVA IN BEWEGING

Samenstelling: Aron Dekker, Irma Puma
Viering vijftig jaar CREA: creativiteit, verbeelding en rebellie

CREA, het cultureel studentencentrum van de UvA en de HvA, bestaat vijftig jaar. CREA kwam eind jaren zestig tot stand in een turbulente tijd waarin de samenleving ingrijpende veranderingen doormaakte. De roep om meer democratie was de motor van grote onderwijsvernieuwingen. CREA-directeur Dennis van Galen: ‘Amsterdam had een koor, een filmclub, een dansgroep, en die besloten samen op te trekken om ruimte te geven aan de vrije expressie. In het begin vonden bij CREA vooral lezingen plaats, maar in ons archief vond ik een wat geïrriteerde brief van een club rebelse studenten die meenden dat het moest gaan om de beoefening van creatieve activiteiten zelf. Die beweging, gericht op studenten als kunstenaars, heeft in 1974 gezorgd voor de start van het cursusaanbod.’

CREA begon op de Herengracht 88 en het Herenlogement op de hoek Huidenstraat/Keizersgracht. Na een periode op de Sarphatistraat, in een oud militair hospitaal, werd het Binnengasthuisterrein jarenlang de plek waar de organisatie te vinden was. Precies tien jaar geleden verhuisde CREA naar haar huidige locatie in het hart van de Roeterseilandcampus. In het gebouw huisde ooit de oudste stoom-diamantslijperij van Amsterdam. Achter de gevel aan de Nieuwe Achtergracht bloeide een hedendaags cultureel studentencentrum met moderne faciliteiten op. Hier ontmoeten jaarlijks duizenden studenten elkaar bij cursussen, culturele activiteiten en in het CREA Café. CREA faciliteert daarnaast in haar gebouw 56 studentenorganisaties en verwelkomt meer dan vijftienduizend bezoekers op jaarbasis. Van Galen: ‘Om dit moment te vieren, wilden we de binnenkant van CREA aan de buitenkant laten zien. Een videoprojectie toont niet alleen het verhaal van de afgelopen vijftig jaar, maar van de verbeelding die al aanwezig was bij de eerste mens.’

Bekijk de video voor een impressie.

Omarm je fiets: Bike Kitchens in Amsterdam

In Amsterdam worden elk jaar zo’n honderdduizend fietsen weggegooid. Er circuleren zo veel fietsen dat het vaak lastig is je fiets ergens te stallen. De fiets lijkt wel een wegwerpproduct geworden. Wetenschappers van de Faculteit Maatschappij & Gedrag komen met een oplossing om de fiets weer te leren waarderen: Bike Kitchens. Dit zijn volledig uitgeruste werkplaatsen waar je leert om je fiets te onderhouden. Ze ondersteunen de stad direct om duurzaam, leefbaar en circulair te worden. Bike Kitchens verbinden ook mensen met elkaar. De faculteit werkt samen met lokale gemeenschappen en publieke en private organisaties aan de komst van een Bike Kitchen in Amsterdam-Zuidoost en op de Roeterseilandcampus. Donaties om de realisatie mogelijk te maken zijn meer dan welkom!

JA! IK HELP GRAAG

Tentoonstelling: Veertig jaar familie Doorzon

Striptekenaar Gerrit de Jager (1954) neemt Nederland met de Familie Doorzon al veertig op de hak. Het Allard Pierson presenteert tot 12 maart 2023 een selectie uit zijn werk. De Doorzons geven als karikaturen van de doorsnee-Nederlander in een Vinexwijk commentaar op de Nederlandse samenleving. Grof taalgebruik, seksisme, politieke incorrectheid, recht praten van alles wat krom is: deze familie laat niets aan twijfel over. Gerrit de Jager zegt zelf dat de grappen gemaakt werden door de duivel op zijn linker- en de engel op zijn rechterschouder. Opvallend is de steeds terugkerende aandacht voor het milieu, de financiële wereld, seksualiteit en racisme. Achter de bijtende humorist blijkt een wereldverbeteraar schuil te gaan die met zijn scherpe grappen tot denken wil aanzetten. Naast De Jagers herkenbare tekenstijl, maakte dit de strip populair en spraakmakend bij lezers.

Gerrit de Jager geeft tekenworkshops op 28 januari en 25 februari 2023. Tentoonstelling 40 jaar Familie Doorzon – Allard Pierson

Gascrisis: UvA versnelt uitvoering duurzaamheids­maatregelen

De huidige gascrisis onderstreept het belang van verduurzaming. Daarom voert de UvA versneld de geplande én aanvullende duurzaamheidsmaatregelen uit. De UvA stapt per 1 januari 2023 bovendien over op een andere gasleverancier omdat de huidige leverancier, DVEP, zich terugtrekt van de Nederlandse markt. De verwachting is dat de gasrekening gaat oplopen van gemiddeld 1,7 miljoen naar zo’n vijf miljoen per jaar, afhankelijk van de schommelingen op de markt.

De UvA wil de ecologische voetafdruk in vijf jaar reduceren met 25 procent om de campussen Paris Proof te maken. Volgens planning is het Amsterdam Science Park in 2025 aardgasvrij, gevolgd door de Roeterseilandcampus in 2030 en het Universiteitskwartier in 2040. Ook wordt gekeken naar energiebesparende maatregelen, zoals het niet verwarmen of verkoelen van de campussen tussen de 19 en 24 graden. Naast het verduurzamen van gebouwen neemt de UvA ook andere maatregelen: het inzamelen van ICT-apparatuur, minder vliegen, het reduceren van papierverbruik en het verbannen van onnodig afval, zoals wegwerp waterflesjes. Studenten en medewerkers worden uitgedaagd om mee te denken over het verder verduurzamen van onderwijs en bedrijfsvoering. Om voort te bouwen op het white-paper-duurzaamheid.pdf, hét document met duurzaamheidsdoelstellingen en maatregelen, vond op 17 november een werkconferentie plaats.

Grand opening LAB42: Vragen van morgen samen beantwoorden

Drie disciplines onder één dak. Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen komen samen in LAB42, de nieuwe hub van de UvA voor digitale innovatie en AI op het Science Park. De Grand Opening op 22 september was spectaculair. De in 1954 overleden Britse wiskundige en computerpionier Alan Turing sprak in animatievorm de aanwezige genodigden toe. Turings bemoedigende boodschap werd afgewisseld met intermezzo’s van muzikanten die zich op verschillende plaatsen bovenin het gebouw bevonden. Drie instrumenten – piano, viool en drums – symboliseerden de disciplines Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen. Het publiek werd uitgenodigd om tomorrow’s questions samen te beantwoorden, de essentie van LAB42. Zo bespraken wetenschappers, politici en ondernemers de vraag hoe de gevolgen van klimaatverandering beperkt kunnen worden. De openingsspeeches werden afgesloten met een video waarin Prins Constantijn, special envoy bij Techleap.nl, de genodigden toesprak.

UvA stijgt vijf plaatsen in Times Higher Education World University Rankings

De UvA staat dit jaar op de zestigste plaats in de Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022-2023. Dit is een stijging van vijf plaatsen ten opzichte van vorig jaar. THE publiceerde de ranglijst op 12 oktober. Ook zeven andere Nederlandse universiteiten staan in de top-100. De UvA is de op een na hoogst genoteerde Nederlandse universiteit in de ranglijst, na Wageningen University & Research (plek 59). De top-3 van de wereld bestaat respectievelijk uit de University of Oxford, Harvard University en de University of Cambridge. Times Higher Education baseert de ranglijst op in totaal dertien prestatiegraadmeters, in vijf categorieën: Teaching (30 procent), Research (30 procent), Citations (30 procent), International outlook (7,5 procent) en Industry income (2,5 procent). De UvA scoort in vergelijking met alle gerangschikte universiteiten het sterkst in de categorie Research.

Pilot bij Psychologie: Quickscan helpt bij toelaatbaarheid studenten

De voornaamste redenen dat studenten worden afgewezen voor een master, zijn het niveau en de inhoud van de vooropleiding. Dat blijkt uit een brede data-analyse van de UvA bij alle faculteiten. Het Master Admissions project van de UvA werkt aan het verbeteren van het proces van toelatingen. Enerzijds om de student meer zekerheid en vertrouwen te geven en anderzijds om de werkdruk bij de medewerkers te verlagen. Zo is het afgelopen half jaar gewerkt aan een ‘Quickscan toelaatbaarheid’, die per 10 oktober 2022 als pilot bij de mastertracks van Psychologie beschikbaar werd gesteld. Voor studenten blijkt het niet altijd duidelijk te zijn of zij toelaatbaar zijn voor een masterprogramma. De toelatings- en selectiecriteria staan op de website, maar worden niet altijd begrepen of gevonden door de student. Deze onduidelijkheid leidt er onder meer toe dat studenten zich aanmelden terwijl zij niet toelaatbaar zijn. Dit ontketent een stroom van vragen aan diverse balies en admissions offices. In een onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van twee varianten van de Quickscan is een studentenpanel ingezet. Op basis van de feedback is besloten een vragenlijst in te zetten. Deze geeft direct aan of de student toelaatbaar is of niet.

Tool om digitale vaardigheden te verbeteren

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker: van het zoeken van een huis of partner tot online leren of werken. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, hebben vaak ook minder digitale vaardigheden en vinden het gebruik van hun telefoon of computer lastig. Om zelf hun digitale vaardigheden te testen en te leren hoe ze deze kunnen verbeteren, ontwikkelen communicatiewetenschappers van de UvA een aangepaste versie van hun DigIQ-tool. Hiermee kunnen burgers straks ook persoonlijk advies krijgen hoe zij hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren, inclusief informatie over relevante cursussen. De tool wordt volgend jaar opgeleverd binnen het project Digital Competence across the Lifespan. Het project wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Video over bouw nieuwe UB en atriumkap

Benieuwd naar de vorderingen van de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB)? In bijgaande video is de bouw van een stalen ‘boom’ te zien. Inmiddels is begonnen met de bouw van de atriumkap die hierdoor wordt gedragen. Deze dakconstructie van staal en glas verbindt het Zusterhuis en het nieuwbouwdeel met de Tweede Chirurgische Kliniek. Het golvende dak krijgt maar liefst 1.500 vierkante meter glas. De gehele stalen kap werd in de fabriek van de firma Buiting gebouwd, en vervolgens gedemonteerd. Vanuit de Oosterdokshaven in Amsterdam wordt het staal via elektrische boten naar de Grimburgwal vervoerd om op de bouwplaats weer in elkaar gezet te worden. De nieuwe UB gaat naar verwachting open in 2024. Het atrium wordt dan de centrale ontmoetingsplek.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp