UVA IN BEWEGING

Online alumni magazine voorjaar 2022
Samenstelling/tekst | Wieneke Wolthuis
Beeld | Monique Kooijmans, Lisa Maier, Suzanne Blanchard
Online alumni magazine voorjaar 2022

UVA IN BEWEGING

Samenstelling/tekst | Wieneke Wolthuis
Beeld | Monique Kooijmans, Lisa Maier, Suzanne Blanchard
LAB42: nieuwe hub voor talent AI en digitale innovatie

Welke alumni zien we straks in het nieuwe LAB42 op het Science Park? De ingebruikname van het energieneutrale gebouw van 12.000 vierkante meter staat gepland voor aanstaande augustus. LAB42 krijgt aantrekkelijke voorzieningen voor kruisbestuiving tussen wetenschappers, studenten, bedrijfsleven en de samenleving. Zij buigen zich er straks over informatica en de artificial intelligencevraagstukken van morgen.

Het nieuwe gebouw voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) is nodig omdat het huidige onderwijsgebouw 904 op het Science Park door de toename van studenten, personeel, promovendi en nieuwe samenwerkingen te klein is geworden. ‘LAB42 wordt geen gewoon bèta-gebouw maar een mengeling tussen een werkplaats, een loods, een bibliotheek, een laboratorium, een club, een kantoor, tja, wat niet eigenlijk?’, vertelt Joost Vos, architect en partner bij Benthem Crouwel Architects. MKB-bedrijven en startups kunnen er ruimtes huren als het bedrijf past bij de onderwerpen waarmee de studenten en onderzoekers zich bezighouden. Denk aan data-sciences, artificial intelligence en infrastructuur. Een selectiecomité bepaalt welke bedrijven er terecht kunnen. De naam LAB staat hier letterlijk voor broedplaats of laboratorium op het gebied van de informatiewetenschappen. Het getal 42 is door Douglas Adams’ beroemde boek The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy zeer bekend onder informatiewetenschappers, namelijk als antwoord op de ultieme vraag over het leven, het universum en het alles.

‘Forse tegenvallers en vertraging bij bouw UB’

De bouw van de universiteitsbibliotheek (UB) in het hart van de binnenstad vordert gestaag, maar gaat niet zonder slag of stoot. De totale geraamde kosten nemen toe met ongeveer 19 miljoen euro, tot ruim 128 miljoen. Volgens een bijgewerkte planning is de bibliotheek begin 2024 klaar, negen maanden later dan gepland. Het project is technisch complexer dan ingeschat, en ingewikkeld omdat eeuwenoude panden worden verbouwd, waaraan de gemeente veel monumentale eisen stelt. Daar komt bij dat de staat van deze oude monumenten slechter was dan gedacht. Wat ook meespeelt: de (bouw)markt is zeer krap en kampt onder meer met hogere materiaalkosten.

Bestuurder Jan Lintsen spreekt van een forse tegenvaller. ‘Dat had ik uiteraard liever anders gezien. In de praktijk blijkt dat het centrum van Amsterdam eigenlijk maar een beperkte complexiteit toestaat. Als je rondloopt op het bouwterrein zie je hoe indrukwekkend dit bouwtechnisch gezien is in historisch Amsterdam. We hebben vast nog wat hindernissen te nemen, maar het wordt uiteindelijk prachtig.’

De extra kosten kunnen worden opgevangen binnen het totale huisvestingsplan van de UvA en hebben geen gevolgen voor het onderwijs- en onderzoeksbudget of voor het budget van andere bouwprojecten in het Universiteitskwartier.

Wil je een rondleiding over de bouwplaats? Ga voor aanmelding naar campus.uva.nl.

Karen Maex: ‘Het juiste moment om te vertrekken’

Rector magnificus Karen Maex heeft aangekondigd haar functie per 15 juli neer te leggen. ‘Het is voor mij tijd om naar huis te gaan.’ Waarom vertrekt zij? Maex verhuisde in 2014 vanuit Leuven naar Amsterdam. ‘In de afgelopen negen jaar is mijn gezin altijd in Leuven blijven wonen en heb ik geregeld vanuit Amsterdam heen en weer gereisd. Dat heeft een zware wissel getrokken, de combinatie van het rectoraat en familie op afstand. Ik vind het nu een goed moment om weer vast in Leuven te zijn en daar nieuwe activiteiten te ontplooien’, vertelt Maex.

‘Wat me het meest bij zal blijven is de herinnering aan een stimulerende plek met zoveel inspirerende mensen. Er gebeurt veel op de UvA. Het is een enorme eer om met al deze gepassioneerde en getalenteerde mensen gewerkt te hebben. Daarnaast zullen de vele momenten die ik in deze prachtige stad heb doorgebracht me bijblijven. Maar aan al het goede komt een eind en dit was voor mij het juiste moment om te vertrekken.’
De Raad van Toezicht is in samenspraak met alle relevante geledingen binnen de UvA, de zoektocht begonnen naar een opvolger voor Maex. Het bureau Chasse Executive Search ondersteunt hierin. Sollicitaties zijn welkom tot 3 mei, 12.00 uur.

Samen werken aan stadsecosysteem

Het UvA Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Gemeente Amsterdam en Amsterdam Green Campus (AGC). De partijen willen samenwerken aan een veerkrachtig stadsecosysteem voor mens en biodiversiteit. De ambitie is de wetenschappelijke wereld en beleidswereld samen te brengen om de stedelijke uitdagingen op het gebied van ecologie en biodiversiteit aan te pakken. Studenten en onderzoekers van de UvA zullen kennis uitwisselen met de gemeente Amsterdam en verschillende projecten samen oppakken.

Wereldwijd 2de plaats voor Communication & Media Studies UvA

In de QS World University Rankings by subject, gepubliceerd op woensdag 8 maart, maakt de UvA met het vakgebied Communication & Media Studies een sprong naar plaats 2 van universiteiten wereldwijd. Vorig jaar stond dit vakgebied op de 6de plek. Met in totaal 19 vakgebieden in de top-50 is de UvA net als vorig jaar de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit.

UvA campus tour met een app

De UvA heeft voor aankomende studenten een interactieve app ontwikkeld waarmee zij digitaal kunnen kennismaken met de universiteit. Op deze UvA campus tour app kunnen zij inloggen op drie afzonderlijke plekken: het Universiteitskwartier, de Roeterseilandcampus en het Science Park. Binnen deze drie gebieden leiden studenten hen rond, geven informatie over (de historie van) zo’n plek en vullen dat aan met allerlei wetenswaardigheden. Maar ook kan er door middel van interactieve spellen uiteenlopend feitenmateriaal worden verzameld. Zoals: welke Nederlandse schrijver waakt al sinds jaar en dag over de brug bij het P.C. Hoofthuis? Met deze UvA campus tour app kan iedereen zichzelf rondleiden op het moment dat het hem of haar uitkomt. Wellicht ook leuk voor alumni voor een toertje langs memory lane…

 

Wil je de campus tour doen? Vraag de link naar de app aan.

Delta Lab 2: nieuw publiek-privaat onderzoekslab

De UvA gaat in samenwerking met technologiebedrijf Bosch het nieuwe onderzoekslab Delta Lab 2 opzetten. Het is een vervolg op de samenwerking met Delta Lab 1. Delta Lab 2 richt zich op het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning voor toepassingen in computer vision, generatieve modellen en causaal leren.

Het lab wordt geleid door Jan-Willem van de Meent en Theo Gevers, hoogleraar Computer Vision. De dagelijkse leiding van het lab is in handen van Eric Nalisnick. In het lab doet een twaalfkoppig team de komende vijf jaar onderzoek naar diepe generatieve modellen, zekerheid en causaliteit in machine learning en 3D-computervisie. Daarvoor is een budget van ruim 5 miljoen euro beschikbaar.  Van de Meent: ‘Werken met Bosch vergemakkelijkt niet alleen de acceptatie van AI-innovaties in de industrie. Het biedt ook een schat aan use-cases die kunnen inspireren tot verdere innovaties, zoals het opnemen van fysieke kennis in modellen, het redeneren over hun causale structuur en het evalueren van de mate van vertrouwen die kan worden toegekend aan voorspellingen.’ Delta Lab 2 wordt onderdeel van ICAI, het nationale innovatiecentrum voor AI, dat gevestigd is op het Amsterdam Science Park.

Extra onderwijsgebouw op het Roeterseiland

Naar verwachting krijgt het Roeterseiland voor de start van het nieuwe studiejaar een extra onderwijsgebouw, om fysiek onderwijs voor de groeiende studentenaantallen mogelijk te maken. De UvA heeft hiervoor een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Het gebouw zal waarschijnlijk vijf tot tien jaar blijven staan.

Vorig jaar ging de bouw van een onderwijsgebouw op het Roeterseiland niet door; door de coronacrisis had digitaal onderwijs een vlucht genomen. Inmiddels is de situatie veranderd. De UvA heeft het terrein nu hard nodig voor de drie faculteiten op deze campus. Kleinschalig fysiek onderwijs en fysieke ontmoetingen zijn voor studenten en docenten onmisbaar. Het nieuwe gebouw krijgt zo’n drieduizend vierkante meter vloeroppervlak met kleinere onderwijsruimtes. Daarnaast komen er faciliteiten als toiletruimtes, een lift voor minder valide personen en technische ruimtes. De entree van het gebouw komt aan de kant van de Nieuwe Achtergracht.

Renovatie BG3 klaar!

De opknapbeurt van BG3, beter bekend als ‘het ronde gebouw op het Binnengasthuisterrein’, is klaar! Medewerkers van de Faculteit Geesteswetenschappen hebben zich er afgelopen weken geïnstalleerd. Het gaat om het faculteitsbureau en het bestuur.  Hermien de Boer, hoofd van het Education Service Centre, is één van hen. Wat zijn haar ervaringen tot nu toe? ‘Het gebouw is open, licht en rustig voor een plek in de binnenstad. Wat goed is aan BG3 is dat je elkaar regelmatig tegenkomt. Voor alles moet je een loopje maken en dat is goed is voor de sociale binding.’

Nieuwe Centrale Diversity Officer: Machiel Keestra

Machiel Keestra is sinds februari 2022 de nieuwe Centrale Diversity Officer. In deze functie zal hij bijdragen aan het realiseren van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid aan de UvA. ‘De afgelopen weken heb ik kennisgemaakt met de studentenraad, ondernemingsraad en afdelingshoofden. Ik wil  samen optrekken. Door corona heeft er veel stilgelegen.’

Keestra (Filosofie 1992, promotie Filosofie 2014) werkt sinds 2005 als universitair docent bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Daarnaast was hij sinds 2019 Diversity Officer bij de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatie. Wat niemand ontgaat, is dat Keestra behalve man, ook wit is. Het zijn kenmerken die privileges met zich meebrengen en die in het huidige publieke debat steeds vaker ter discussie gesteld worden. Want is iemand met een bevoorrechte positie wel de juiste persoon om ongelijkheid aan te kaarten?

‘Ik heb mezelf dat ook afgevraagd vóór ik solliciteerde en mijn twijfel met verschillende mensen uit mijn netwerk besproken, zoals politiek betrokken feministes en zwarte activisten. Hun antwoord was steeds hetzelfde: we hebben bondgenoten zoals jij nodig, die hun positie, privileges en kennis inzetten om te zorgen dat er naar mensen met een minder bevoorrechte positie wordt geluisterd’, antwoordt Keestra. Hij benadrukt dat het bevorderen van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid teamwork is.

Keestra nam het stokje over van Anne de Graaf, die in 2017 begon als eerste CDO van de UvA. Een functie die voortvloeide uit het onderzoeksrapport ‘Let’s do diversity’ van de commissie Diversiteit onder leiding van Gloria Wekker, emeritus hoogleraar Gender en identiteit aan de Universiteit Utrecht. De commissie was ingesteld na de zes weken durende bezetting van het Maagdenhuis in 2015. Keestra: ‘Ik heb veel bewondering voor de basis die Anne de Graaf heeft gelegd. Zij heeft echt gepionierd en alles wat er nu is, tot aan het netwerk van Facultaire Diversity Officers, mede opgezet.’

Wat mogen studenten en medewerkers van Keestra verwachten? ‘Om de toegankelijkheid van het onderwijs te vergroten ga ik de komende tijd aandacht besteden aan het werken en studeren met een functiebeperking of een chronische aandoening. En voor divers samengestelde teams wil ik een trainingsaanbod ontwikkelen om tegemoet te komen aan verschillen tussen mensen. Mannelijke en vrouwelijke studenten opereren bijvoorbeeld vaak anders in een collegezaal. Je kunt voorkomen dat één groep de discussie domineert en optimaal gebruikmaken van de talenten die je in je team verzameld hebt.’ Keestra geeft aan dat beleid de verantwoordelijkheid is van het College van Bestuur en de decanen. ‘Ik spreek me uit en geef advies op basis van mijn expertise. En ik zorg ervoor dat kritiek vanuit de UvA community wordt gehoord.’

Amsterdamse Academische Club sluit per 1 juli

De Amsterdamse Academische Club, ook wel ‘de huiskamer van de UvA’ genoemd, sluit per 1 juli van dit jaar. Waarom? Er is in de afgelopen 25 jaar veel energie gestoken in deze unieke ontmoetingsplek, die uitgroeide tot een centrum voor uitwisseling van kennis en ervaring. Ondanks alle tijd, moeite en prikkelende programmering is de toeloop naar de Club steeds verder gedaald. Ook het aantal leden stagneert al langere tijd. Het CvB vindt de combinatie met de hoge vaste lasten en de opgelegde inactiviteit tijdens de coronamaatregelen, niet langer te verantwoorden.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp