COLUMN & PERSONALIA

Online alumni magazine NAJAAR 2023
Online alumni magazine NAJAAR 2023

COLUMN & PERSONALIA

Meanderend manifesteren

Leestijd: 4 min

Roanne van Voorst

r.s.vanvoorst@uva.nl
roannevanvoorst.com

2001-2005 Journalistiek Hogeschool Utrecht
2006-2008 Master Antropologie VU
2014 Promotie Antropologie cum laude aan de AISSR (UvA)
2020-heden Als toekomstantropoloog voorzitter van de Dutch Future Society
2009-2015 en 2020-heden Onderzoeker en universitair docent UvA
2022 Met z’n zessen in bed. De toekomst van liefde (Podium)
2023 Leven doet Hopen (Podium)

tekst |  Roanne van Voorst
beeld | Roeltje van de Sande Bakhuijsen

Meanderend manifesteren

Leestijd: 4 min

Roanne van Voorst

r.s.vanvoorst@uva.nl
roannevanvoorst.com

2001-2005 Journalistiek Hogeschool Utrecht
2006-2008 Master Antropologie VU
2014 Promotie Antropologie cum laude aan de AISSR (UvA)
2020-heden Als toekomstantropoloog voorzitter van de Dutch Future Society
2009-2015 en 2020-heden Onderzoeker en universitair docent UvA
2022 Met z’n zessen in bed. De toekomst van liefde (Podium)
2023 Leven doet Hopen (Podium)

tekst |  Roanne van Voorst
beeld | Roeltje van de Sande Bakhuijsen

LEES WISSELCOLUMN


NAAR PERSONALIA

Toen ik een studie uitkoos bij de UvA, wist ik eigenlijk niet wat die inhield, en toen ik jaren later een promotievoorstel zou schrijven, wist ik niet wat een promotietraject inhield. Het leek me vooral een manier om de definitieve beroepskeuze nog even langer voor me uit te kunnen stellen, om nog iets langer te mogen twijfelen en leren – en dat nog wel betaald. Dat klinkt wellicht naïef, zelfs wat blasé, zeker in een tijd waarin we massaal geloven dat we onze gedroomde toekomst kunnen manifesteren door die voor ons te zien: met gesloten ogen, in meditaties, of met ogen open, op doelenlijsten in onze dagboeken.

Ik zie weleens flarden van die doelenlijsten, van mijn studenten. Zij werken niet alleen aan hun studie en in bagelrestaurants (om die studie te kunnen betalen); zij bouwen ook, of misschien vooral, aan hun CV. Zogenoemd vrijwilligerswerk, zoals het mentoren van nieuwkomers of het organiseren van studentenevenementen, voeren zij strategisch uit omdat ze hebben geleerd dat die activiteiten het verschil kunnen maken in de race naar een baan. Dat leerden ze van universitaire loopbaanadviseurs, of lazen ze online: ‘In 5 stappen naar de top’. Soms vragen ze mij om advies over hun thesisonderwerp: wat sluit het beste aan bij de vraag uit de banenmarkt? Tegen de tijd dat zij toe zijn aan die baan, zijn hun bijnieren uitgeput.

Dat was in mijn studietijd toch anders. Mijn docenten adviseerden me destijds vooral om veel pinda’s te blijven eten tijdens het schrijven van mijn thesis, want anders viel je af van dat harde werk. Ik was ambitieus op mijn eigen manier: Eerst studeerde ik journalistiek omdat ik de wereld wilde redden. Maar toen ik merkte dat dat niet lukt vanuit een nieuwstoren begon ik aan een studie Antropologie, om te kunnen begrijpen waarom zoveel westerlingen denken de wereld te moeten en kunnen redden. Ik raakte verzeild in de Scandinavische literatuurwetenschappen vanwege mijn antropologisch veldwerk in dat gebied, en bij gebrek aan een bestaande taalcursus Deens in Nederland, schreef ik me dan maar in voor deze universitaire, tweejarige opleiding. Die wilde ik vervolgens niet meer opgeven omdat ik verknocht raakte aan de slingerende trappetjes van het universiteitsgebouw en de stoffige boeken in de bibliotheek.

‘Mijn docenten adviseerden me destijds vooral om veel pinda’s te blijven eten tijdens het schrijven van mijn thesis ‘

Ook ik had bijbaantjes nodig om mijn studentenkamer van te kunnen betalen, maar dan wel van het type dat vermoedelijk niet hoog zou scoren op LinkedIn. Ik liet honden uit, bakte pizza’s, trainde paarden, trok steunkousen om bejaarde kuiten. Dat ik daar geld voor kreeg was niet alleen handig; ik vond het vooral een giller – deze dingen vond ik zo leuk en leerzaam, dat ik ze gratis óók had willen doen. Ieder baantje liet me toe in een wereld die ik nog niet kende.

Die attitude moet ook mijn promotiekeus hebben gedreven, want – laten we eerlijk zijn – anders had ik beter geen voorstel geschreven voor een jarenlange, antropologische carrière. Die beroepsgroep stond destijds vooral bekend om het gebrek aan banen, en de hoge mate van scheidingen – probeer maar eens maandenlang op veldwerk te gaan zonder je partner of gezin, in een tijd waarin Zoomcalls nog niet bestonden.

‘Mijn omgang met dieren leerde me kijken naar de wereld van het gevoel en de intuïtie’

Hoe toevallig en meanderend mijn carrièrepad destijds ook leek; inmiddels zie ik dat al mijn keuzen me uiteindelijk leidden tot waar ik nu ben. Ik werd geen literatuuranalyticus, maar ontmoette in die studie wel iemand die me later hielp bij het schrijven van mijn eerste academische artikel. Het werk in de zorg leverde me in mijn huidige onderzoeksproject een casus op waar ik anders geen toegang tot had gekregen. Mijn studie Journalistiek maakt dat ik boeken kan schrijven die goed gelezen worden. Mijn omgang met dieren leerde me kijken naar de wereld die academen zo vaak over het hoofd zien maar die de centrale focus zal vormen van mijn volgende onderzoeksproject: de wereld van het gevoel en de intuïtie.

Het leven is niet stuurbaar, realiseer ik me als ik terugkijk op het mijne; het leven stuurt ons. Als we het maar niet te druk hebben om te kunnen merken, dat we – zachtjes, soms bijna onmerkbaar – de kant op worden gedreven die blijkbaar de onze is.

PERSONALIA

ESTHER ALARCÓN LLADÓ

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nano-electrochemistry and Renewable Energy Materials. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting tot bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica bij het Van’t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS). Zij zal fundamenteel onderzoek uitvoeren op het gebied van materiaalkunde, elektrochemie en energieomzetting. Het gaat onder andere om het verbeteren van de duurzame opwekking van elektriciteit uit zonlicht met een hogere efficiëntie en/of bredere toepassingsmogelijkheden dan huidige generaties zonnecellen.

Floribert Baudet

is per 1 juli benoemd tot bijzonder hoogleraar Militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland. Zijn leerstoel is ingesteld in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Nederlandse Defensie Academie (NLDA). In zijn onderzoek richt Baudet zich met name op de militaire geschiedenis van de tweede helft van de twintigste eeuw.

FLORIBERT BAUDET
Fatimazhra Belhirch

Internationaal en Europees recht 2004, is per juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Zij is ook directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Willem Bemelman

promotie Geneeskunde 1989, en Maarten Simons, promotie Geneeskunde 1996, hebben de eervolle NVGIC legpenning ontvangen. De Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie eert Simons om zijn geweldige verdienste op het gebied van de hernia chirurgie en Bemelman voor zijn buitengewone prestaties binnen de colorectale chirurgie.

Rens Bod

en de hoogleraren Jeroen de Kloet, Julia Noordegraaf en Frank Lobbezoo zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gekozen als nieuw lid. In totaal heeft de KNAW achttien nieuwe leden gekozen. Zij worden op maandag 30 oktober geïnstalleerd. Leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines. Zij worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. Er zijn circa zeshonderd leden. Een lidmaatschap is voor het leven.

Thijs Bol

is benoemd tot hoogleraar Sociologie. Hij gaat zich richten op sociale stratificatie en ongelijkheid, met name binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt en de wetenschap. De leerstoel geeft hem de kans zijn onderzoek naar ongelijkheid voort te zetten, maar ook bij te dragen aan maatschappelijke discussies. ‘Bijna iedereen vindt het logisch dat mensen met een universitaire opleiding meer verdienen dan mensen met een mbo-diploma. Maar waarom is dat eigenlijk zo, waarom vinden we die ongelijkheid normaal?’ Hij wil beter begrijpen op welk moment ongelijkheden starten, en hoe ze met de tijd veranderen.

THIJS BOL
Philippe Bouyer

is benoemd tot hoogleraar Ultracold Quantum Sensing. Zijn interesses behelzen de materie-golfinterferometrie voor tests van de algemene relativiteitstheorie in microzwaartekracht en de detectie van zwaartekrachtgolven. Aan het UvA-Institute of Physics gaat Bouyer deel uitmaken van de Quantum Gases and Quantum Information-laboratoria. Daarnaast krijgt hij de rol van coördinator van het Quantum Sensing katalyse-programma van Quantum Delta NL. Met Bouyers aanstelling wordt een nieuwe belangrijke stap gezet in het positioneren van Nederland als een nieuw Silicon Valley voor kwantumtechnologie binnen Europa.

Ursula Daxecker

is benoemd tot hoogleraar Politicologie op het gebied van Democratie en Conflict. Daxecker gaat zich verdiepen in de relatie tussen democratie en zowel gewelddadig als niet-gewelddadig conflict. ‘Conflicten kunnen vreedzaam worden opgelost, maar ze kunnen ook openlijk uitbreken en gewelddadig worden’, zegt Daxecker. Haar leerstoel richt zich op de vraag of en hoe politieke instellingen, met name democratie en het houden van verkiezingen, helpen conflicten in te dammen en op te lossen of daar juist niet in slagen.

URSULA DAXECKER
PHILIPPE BOUYER
Romkje De Bildt

Nederlandse taal- en cultuur (2009), wordt per 1 november directeur van het Nederlands Letterenfonds. De Bildt is nu adviseur Geschiedenis en Letteren bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

René Dessing

Kunstgeschiedenis en klassieke archeologie 1987, is op 9 juni benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inspanningen voor het behoud van de Nederlandse historische buitenplaatsen in het algemeen en die van Huis Landfort (Megchelen) in het bijzonder.

Karin van Gilst

Nederlandse taal en letterkunde 1990, is per 1 juli benoemd tot directeur van Foam, het fotografiemuseum aan de Keizersgracht in Amsterdam. Van Gilst was eerder zakelijk directeur van het Stedelijk Museum en directeur van BNNVARA.

Batja Gomes De Mesquita

promotie Psychologie 1993, hoogleraar aan de KU Leuven, is benoemd tot lid van de American Academy of Arts and Sciences. Het prestigieuze instituut is meer dan 240 jaar oud en eert wetenschappers en kunstenaars die uitblinken in excellentie, innovatie en leiderschap.

BATJA GOMES DE MESQUITA
Joyeeta Gupta

heeft van de NWO de prestigieuze Spinozapremie toegekend gekregen. Gupta is hoogleraar Environment and Development in the Global South aan de UvA. Zij onderzoekt hoe we verdelingsvraagstukken die voortkomen uit klimaatverandering door goed bestuur kunnen oplossen. Centraal in haar onderzoek staat het doorgronden van de samenhang tussen de klimaatcrisis, waterproblemen, mogelijke oplossingen en rechtvaardigheid. Zij brengt daarvoor diverse wetenschappelijke disciplines samen, van internationaal recht en economie tot politieke wetenschappen, ontwikkelingsstudies en milieustudies.

JOYEETA GUPTA
Carl Haarnack

Politicologie 1988, voorzitter van de Anton de Komstichting, presenteerde op 1 juli zijn boek Groeten uit Paramaribo. Suriname in 500 oude prentbriefkaarten, met afbeeldingen van kaarten tussen 1890 en 1940. Verzamelaar Haarnack geeft met het boek een indringend beeld van een belangrijke periode in de Surinaamse geschiedenis.

EELKE HEEMSKERK
Eelke Heemskerk

Politicologie 2001, promotie Communicatiewetenschap 2007, is benoemd tot hoogleraar Politieke Netwerken aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. ‘Mijn leerstoel kijkt hoe relaties van macht en status in onze maatschappij invloed hebben op sociaaleconomisch gedrag van mensen en organisaties’, zegt Heemskerk. Hij maakt gebruik van nieuwe methodes en technieken om zeer grote databestanden te analyseren.

Fleur Jong

Communicatiewetenschap, heeft twee keer goud gewonnen op het WK para-atletiek in Parijs. Eén voor verspringen en één voor de honderd meter meter sprint.

Christien Klaufus

Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1999, heeft via de Open Competitie van de NWO financiering gekregen voor haar onderzoeksproject naar migratie en onzichtbare grenzen in Latijns-Amerika. Migranten verlaten hun moederland op de vlucht voor geweld, armoede en ecologische rampen. Vaak komen zij aan in zelfgebouwde wijken in de stad die functioneren als kleine dorpjes volgens specifieke, ongeschreven regels. Dit onderzoek stelt de ervaring van acceptatie en uitsluiting van migranten die zich op deze plekken proberen te vestigen centraal.

Lisa Kuitert

Nederlandse taal en letterkunde 1988, hoogleraar Boekwetenschap, is benoemd tot de vakjury voor de Libris Literatuur Prijs 2024. Samen met Kim Putters, Dalila Hermans, Joep van Ruiten en Vamba Sherig, zal zij de ingezonden romans van 2023 lezen en beoordelen. De jury maakt op maandag 13 mei 2024 bekend welke roman de opvolger wordt van Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje.

LISA KUITERT
JAN LAAN (LINKS)
Jan Laan

ontving in 16 juni als eerste alumnus een erepenning van de UvA. De Penningendag bestaat sinds 2021 om waardering te uiten naar mensen die zich uitzonderlijk hebben ingespannen voor de UvA. Dankzij Laan is de UvA niet alleen de leerstoel Verkeers- en Vervoersvraagstukken rijker geworden, maar is ook een leergang ontwikkeld waarbij complex denken, co-creatie van kennis en politieke urgentie centraal staat. Vele studenten hebben dankzij Van der Laan uniek onderwijs kunnen volgen waarin wetenschap en voorbereiding op de beroepspraktijk hand in hand zijn gegaan.

WIM SALET OVER JAN LAAN

Thijs Middeldorp

Communicatiewetenschap 2003, ontving samen met Joost Janmaat, van de stad Amsterdam de Andreaspenning vanwege hun jarenlange inzet voor de stad. Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam en met een landelijke uitstraling. Middeldorp en Janmaat hebben veertien jaar als duo-directie leiding gegeven aan het Amsterdams 4 en 5 mei comité.

Eva Mulder

is per 1 mei benoemd als bijzonder hoogleraar Intensieve Pedagogische Ondersteuning van Gezinnen. De leerstoel is een samenwerking tussen de Faculteit Maatschappij & Gedrag en het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Uit onderzoek weten we dat intensieve pedagogische ondersteuning van gezinnen kan helpen om uithuisplaatsing te voorkomen. Maar het lukt niet altijd om deze interventies goed en op tijd in te zetten.’ Als hoogleraar gaat Mulder onderzoeken wat er nodig is om interventies wel goed en op tijd in te zetten en hoe deze door te ontwikkelen.

EVA MULDER
Rogier Overman

Politicologie 2001, is verkozen tot lid van de Raad van Advies van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) te Amsterdam. Het NEHA beheert onder meer honderden bedrijfsarchieven.

Iduna Paalman

Duitse taal en cultuur 2013, Geschiedenis 2015, dichter en schrijver, ontving in mei de Mr. J.C. Bloem Poëzieprijs 2023 voor haar bundel Bewijs van bewaring. De tweejaarlijkse prijs is in 2001 ingesteld voor de tweede bundel van een dichter uit het Nederlandstalig gebied.

Koen Petersen

Amerikanistiek 1993, is toegetreden tot Eerste Kamer als fractielid van de VVD.

KOEN PETERSEN
Christel Portegies

Kunstgeschiedenis en algemene cultuurwetenschappen 1996, is benoemd tot lid in de raad van toezicht van het Nationaal Restauratiefonds.

Femke Roosma

is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel. De Den Uyl-leerstoel richt zich op de ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving. De leerstoel zal zich de komende jaren richten op de verzorgingsstaat en sociaal beleid. Roosma: ‘Ik wil onderzoeken wat mensen de belangrijkste doelen van de verzorgingsstaat van nu en in de toekomst vinden. En hoe dit denken sociale instituties kan veranderen en verbeteren.’

Suze van Scheers

Filosofie 2021, is aangesteld als denkbegeleider bij de Argumentenfabriek. Van Scheers: ‘Helder denken start bij het stellen van vragen: zo krijg je de kern op tafel en verdiep je het gesprek.’

Wilma Scholte op Reimer

promotie Geneeskunde 1999, is met ingang van 1 september door de Raad van Toezicht van de Hogeschool Utrecht (HU) benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de HU. Sinds 2020 is zij lid van het College van Bestuur.

FEMKE ROOSMA
SUZE VAN SCHEERS
WILMA SCHOLTE OP REIMER
Noortje Thijssen

promotie Communicatiewetenschap 2012, directeur van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, is toegetreden tot de eerste GroenLinks-PvdA fractie in de Eerste Kamer. De komende vier jaar gaat zij controleren of wetgeving op het gebied van infrastructuur, waterstaat en omgeving wenselijk en uitvoerbaar is.

ANNEMARIE TUZGÖL-BROEKHOEVEN 

Nederlands recht 1996, wordt op 1 oktober nieuwe kinderombudsman van de gemeente Amsterdam.

De meest recente personalia vindt u via alumni.uva.nl/contact/personalia/personalia.html. Zelf een nieuwe functie? Kent u iemand die iets bijzonders deed of een mooie prijs won? Tips zijn welkom via spui@uva.nl. Zie ook: uva.nl/hoogleraarsbenoemingen.

De meest recente personalia vindt u via alumni.uva.nl/contact/personalia/personalia.html. Zelf een nieuwe functie? Kent u iemand die iets bijzonders deed of een mooie prijs won? Tips zijn welkom via spui@uva.nl. Zie ook: uva.nl/hoogleraarsbenoemingen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp